Bhastriká pránájáma s mahá bandhou

 Táto pranajáma je jedna z tých tažších  , na začiatok je jednoduchšie začať s ľahšími formami regulácie dychu a postupne prejsť k bastrike kombinovanej s bandhami .

 

Posadíme sa do tureckého sedu a sústredíme  sa na pár minút na normálny dych .Uvedomíme si mysel – myšlienky a postupne ich rozpúšťame . Prevedieme pranajáma mudru a cvičíme bhastriká pránájámu :

  • 30x ľavou nosnou dierkou
  • 30x pravou nosnou dierkou,
  • 30x oboma nosnými dierkami

> Potom sa zhlboka nadýchneme nosom a vydýchneme ústami . Zadržíme dych po výdychu . Mierne sa predkloníme a oprieme dlaňami o stehna . Prevedieme mahá bandhu tak že urobíme  džalandhára bandhu ( predkloníme hlavu tak , až sa brada dotkne hrudnej kosti )  , uddijána bandhu ( vtiahneme brucho až ku chrbtici  )  a mulá bhandu (zovreté pánvove dno vtiahneme  dohora ). V pozícií zostaneme tak dlho , pokým sme schopný bez ťažkostí zadržovať dych. Potom sa nadýchneme nosom , narovnáme trup , dvihneme hlavu a uvoľníme svaly  brucha a panvového dna . Na 3 až 5 min sa sústredíme na normálny dych a pokračujeme dalšie 2 kolá a bhastrika pránájáma vždy začína striedavo pravou a ľavou nosnou dierkou .

Táto dychová technika  je skvelou prípravou na meditáciu . Pôsobí pri nervozite , posiluje životnú vitalitu ( pránu) , rozpúšťa energetické zablokovania v tele a prečisťuje čakry .

Táto pranajáma spája viaceré techniky dohromady a dá sa s účinnosťou previesť vtedy , ak máme samostatne zvládnutú bhastriku , hrdelný uzáver – džalandhára bandhu , brušný uzáver – uddijána bandhu a spodný uzáver – mulá bhandu .

Aj pránájáma má svoju postupnosť ,preto niet sa kam ponáhľať . V tomto prípade dvojnásobne platí – pomaly ďalej zájdeš .

Popis techniky a obrázok  je prevzatý z jógy denného života , kde sú krásne popísané viaceré druhy pranajám pre lepšiu inšpiráciu .