Citrónová tráva – Lemongrass

Olej čistenia

Živel: oheň = ťažisko : duch

Citrónová tráva – Lemongrass je účinný čistič energie. Rozháňa pocit malomyseľnosti, zúfalstva a letargie. Lemongrass pomáha ľuďom vstúpiť do uzdravovacieho módu, alebo stavu očisty. V tomto stave sa ľudia ľahšie vzdávajú starých limitujúcich presvedčení, toxických energií a negativity. Lemongrass učí ľudí, aby išli vpred vez váhania. Žiada ich, aby sa zaviazali ceste uzdravovania, kde je zmena pravidelným javom.

Lemongrass sa tiež môže stať účinným nástrojom čistenia energie v dome, izbe, alebo kancelárii. Povzbudzuje ľudí, ktorí majú sklon zhŕňať a hromadiť, aby sa odvážne vzdali všetkého, čo už nepotrebujú.

Lemongrass tiež čistí negatívnu energiu z čelovej čakry, alebo z duchovných očí. Keď sa človek vzdá minulých záležitostí a stagnujúcej energie, má väčšiu schopnosť vidieť s väčšou jasnosťou. Podporuje energiu danej osoby plynúť slobodne a hladko. Lemongrass má silnú misiu pomáhať pri fyzickej, emocionálnej a duchovnej očiste.