Plný jógový dych / kompletný dych / dychová a pránicka energia

Či už chceme dosiahnuť vyššieho vedomia , väčšej psychickej senzitivity , lepšieho zdravia(telesné či duševné) alebo úplného telesného orgazmu , kľúčom ku všetkemu je rozšírenie dychu.

Zavrite si na okamih oči a skôr , akoby ste čokoľvek menili , vnímajte svoj dych. Pravdepodobne zistíte že je pomerne rýchly a povrchný.

V našej civilizácií je to bohužiaľ normálne . V tantra jóge kladieme veľky dôraz na to , ako dôležite  je naučiť sa dýchať pomaly a zhlbokA , tiež je treba naučiť sa naplňovať a vyprázdňovať  pľúca na maximum .Tiež si všimnite ,že akonáhle si uvedomíte svoj dych , jeho rytmus sa prirodzene zmenil.

Vedomé dýchanie je základ ovládania dychu.

Pozrime sa aké veľké sú pľúca . majú 3 oddelené komory alebo laloky , avšak horný a dolný lalok zriedkakedy používame .Väčšina z nás používa len stredný lalok. Pozorujte spiace dieťa  a všimnite si , že jeho dych najprv naplní bruško a až potom sa rožširuje do hrudníku – to je prirodzený spôsob dýchania.

Väčšina ľudí využíva necelej sedminy svojích plúc , nadychujú pol litra vzduchu pri každom nádychu , zatiaľ čo plne rozšírené pľúca  obsiahnú až tri a pol litra.

Keď do systému vstupuje viac kyslíku , každá bunka každého orgánu dostáva svoj poctivý diel  kyslíku , energie a prány  a môže plniŤ svoju úlohu omnoho účinnejšie .Viac kyslíku v mozgu aktivuje viac mozgových neurónov čo zostruje zmysly a posiluje celú nervovú sústavu. Omnoho lepšie si uvedomujeme jemné sily , ktoré nás obklopujú .

Zadržovanie nadýchnutého vzduchu   umožňuje krvi zbaviť  sa odpadových produktov  a absorbovať viac kyslíku. Viac kyslíku v krvi ma pozoruhodné liečivé a omladzujúce účinky

Úplným Vydychovaním sa telo zbavuje kysličníku uhličitého a ostatných odpadových produktov metabolizmu.Ak neodstraňujeme tento odpad , bunky sa rozpadajúa sú náchylné k chorobám.Nevedomé dýchanie málokedy vyprázdni pľúca úplne .

Spojíme sa s nevedomím. Nervová sústava  sa rozdeľuje na 2 časti : centrálna nervová sústava pre voľné ( vedomé) pohyby  a autonómna nervová sústava , ktorá automaticky (podvedome) reguluje telesné funkcie . Dýchanie je obvykle automatický proces , ale zo všetkých automatických funkcií práve dýchanie ide najľahšie kontrolovať našou vôľou .Preto náš dych  je most medzi vedomím a podvedomím.

Šetrime si zdravie . Autonómna nervová sústava sa ďalej rozdeľuje  na 2 časti – na sympatetickú a parasympatetickú.

Parasympatetická  sústava vyvoláva stav uvoľnenia a celkovú telesnú pohodu. Kompletý dych je ukľudňujúci  lebo hlboké brušné dýchanie uvádza túto sústavu do hry . Povrchné dýchanie udržuje u kontroly sústavu sympatetickú-tj.sústavu , ktorá vás v prípade nebezpečenstva pripravuje k úteku alebo k boju. Dýchate povrchne , vaše telo je v nebezpečenstve . Stres vyvolaný neustálou ostražitosťou je známou príčinou vzniku väčšiny chorôb. Naučiť sa vypnúť  tento núdzový režim a vrátiť sa k uvoľnenému systému je jedných z dôležitých prínosov kompletného dychu.

Spomalenie dychu spôsobuje dramatické duševné i telesné zmeny . Priemerný človek sa nadýchne približne 15x za min. Keď sa toto tempo spomalí na 8 nádychov za minútu , hypofýza začne fungovať optimálne .Táto žľaza kontroluje všetky ostatné žľazy  a zaisťuje hormonálnu rovnováhu , je kľúčom k sálavému zdraviu .

Otvárame psychické kanály   Naučíme sa dýchať pomalšie ako 4x za min , epifýza začne plne vymršťovať . Keď sú epifýza a hypofýza stimulované , začne fungovať   tretie oko ľahko prichádza jasnozrivosť  a my vieme zotrvať v stave rozšíreného vedomia/meditácií úplne prirodzene .

Dýchať zhlboka behom hrozivej chvíle dokáže zmeniť  nepríjemný zážitok v úžasné dobrodružstvo .Môžte si to ľahko  prakticky overiť : úzkosť + kyslík = vzrušenie.Keď si začíname uvedomovať prechodné telesné procesy ,učíme sa uvedomovať  si prechodné procesy myšlienkové  a emocionálne .Pokiaľ sa neodhodláme zostať pri vedomí , budeme naďalej prechádzať našími dennymi rutinami a zvykmi ako roboti , chrániac sa pred všetkým  , čo nezapadá do úzkych hraníc  našej skúsenosti , ktorú považujeme za bezpečnú.To je nevedomý život .

Je mnoho učiteľov , ktorí nám ukazujú cestu . Väčšina z nich skonči vo vyhnanstve , na kríží , otrávia sa jedom alebo ako pustovníci. Väčšina ľudí nieje pripravená  postaviť sa svojmu vlastnému tieňu , len málo ľudí sa odváži vojsť do neznáma , vysporiadať sa so svojími nedokončenými zážitkami , žiť na novej úrovni vedomia a nakoniec nájsť samých seba .