Prána a energia

Prána a životná energia – energia , ktorá aktivuje  hmotné telo , prechádza skrze telo éterické vo forme prány  , životnej energie .Tým sa rozlišuje živá bytosť od mŕtvoly. Keď prána zmizne , je koniec života. Trochu prány vstrebávame s jedlom , ale väčšinu prány získava naše telo  dýchaním .

Nadýchnite sa  , zadržte dych ,vydýchnite . Hlboké a pomalé dýchanie  nám dovoľuje  extrahovať najviac pránickej energie .Nadychovanie  je najvhodnejšia fáza pre uvádzanie sugescií do podvedomia.Myšlienka je unášaná pránou skrze astrálne kanaly do silových centier , ktoré kontrolujú náš život .Astrálne prúdy sa zastavia pri zadržovaní dychu – to je optimálny čas na sústredenie mysle. Je známe , že k najlepšej meditácií dochádza  v intervale medzi nadychovaním  a vydychovaním .

HMOTNÉ TELO  nesmieme podceňovať , je sídlom našého vedomia . K rozšíreniu vedomia  dochádza k dôsledku aktivácie driemajúcich mozgových buniek . Mali by sme začať pracovať najskôr na svojom hmotnom tele  , aby sme mohli nahliadnuť do tela éterického . Musíme začať tam , kde sme .

ÉTERICKÉ / PRÁNICKÉ TELO presahuje  hranice tela hmotného asi o 7 cm .psychickému oku sa javí ako namodralá žiara okolo hmotného tela . Skrze tento pránický obal vstupuje do tela energia a oživuje ho . Pomocou dychových cvičení skoro začneme vnímať túto jemnú vrstvu svojej existencie .Táto vrstva je sídlom našeho podvedomia . Môžeme  sa s ním spojiť  v hypnotickom stave – je vysoko sugestibilný .

ASTRÁLNE TELO obklopuje pránické telo vrstvou takmer meter silnou. Toto je  „ aura“  , kde su viditeľné farby a symboly predstavujúce váš emocionálny stav . Práve cez túto energiu vás vaše zmysly  spojujú s okolitým prostredím . Stojí niekto vnútri vašeho astrálneho priestoru  bez vašeho povolenia  , môže vám to byť veľmi nepríjemné .

MENTÁLNE TELO môžeme rozoznať na 3 až 5 metrov od tela hmotného .Keď sa dostáma e do súladu  s touto energetickou úrovňou , rozsah naších zmyslov sa rozširuje . Nieje to však mimozmyslové vnímanie , lebo k tomu nieje treba nič zvláštneho , je to len rozšírenie toho , čo už poznáte .