Ayurvedic walking massage

masáž tela stúpaním

Ako ju s obľubou nazývam , ajurvédska prechádzka po tele 🙂

Ajurvédska pešia masáž je vysoko účinnou masážou založenou na ayurvédských vedomostiach (tradičný indický liek). Ide o masáž, ktorá v prvom rade pracuje s vyrovnaním tela a kostí – môže napraviť mnoho rôznych druhov bolesti tela , pracuje s tlakovými bodmi a meridiánmi / nadis  – aktivuje tieto energetické dráhy a uvoľňuje blokády. Je zároveň fantastickou masážou  pre celkové zdravie, pretože vyrovnáva všetky vnútorné systémy  a  energetický systém (prana / chi).

Staroveké systémy používali chodiacu masáž, aby uplatňovali hlbší tlak s menším úsilím. S tréningom sa nohy používajú ako presné nástroje na masáž.  Pešia masáž sa používa na kultiváciu zdravého energetického systému, ktorý udržuje celkový zdravotný stav človeka. Používa sa aj pri liečbe akútnych zdravotných problémov.

V Shri Kali Ashrame v Indii , tam kde som sa túto masáž naučila  sa vyučuje ako súčasť tantrickej  jogy .  Praktikovali sme ju každé ráno pred jógou , lebo  je dôležitá pri udržiavaní pružnosti  tela popri jogovych asánach  a udržaní dobrého zdravotného stavu.

Toxíny tela, t.j. lymfatické odpady, sa masírujú. To pomáha udržiavať pružnosť svalových vlákien. Masáž je skvelá pri udržiavaní pozitívnej nálady a je nevyhnutná na zlepšenie meditácie. Ak je človek fyzicky alebo psychicky stresovaný, nemôže sedieť  a meditovať  . Uvoľniť tento  často nerozpoznaný vnútorný stres a bloky vytvorené v tele –   aj to je cieľom ajurvedic walking masaže .

Ako prebieha masáž tela stúpaním ?

Prijmajúci leží na zemi ( podložke)  a darca masáže potom použije svoje nohy na aplikovanie kontrolovaného tlaku v určitých bodoch a oblastiach tela a po odsúhlasenom tlaku príjmajúcim postupne dávajúci prechádza celým telom po zadnej časti .

Počas masáže zostávate úplne oblečený .