Tradičný prístup k Tantra joge

Tradičná Tantra jóga má svoje korene v Indii a vyučuje sa v Shri Kali Ashrame pod vedením tantrického majstra  Bhagavan Shri Shanmukha Anantha Natha. Ide o pomalú formu jogy, ktorá učí celé telo meditovať. Je o relaxácii. Budete vedený do hlbokého relaxačného a meditatívneho stavu prostredníctvom jogových asán a dýchania. Naučíte sa sledovať vaše intuitívne vedomie tela a odnaučíte sa sa zameriavať pozornosť na dokonalé externé štandardy – či už v joge alebo  v každodennom živote. Keď sa naučíte takto relaxovať, nechate odísť potrebu byť dokonalým  pre seba i okolie   a začne sa prejavovať vaše pravdivé a skutočné ja , z hlbky vašej duše.

Je to prax, ktorá optimalizuje a vyvažuje jemný energetický systém (prana / chi) no  nie je zameraná len na fyzicky aspekt . Táto tradičná prax optimalizuje a vyvažuje systém v každom smere a prináša preto vyjadrený  plný potenciál- či už  fyzický, mentálny, emocionálny i energetický.

TanTra je životná cesta ,  pochopenie života,  ktorý ponúka žitie v absolútnej slobode a harmónií. Je to sloboda od všetkého , čo nám  môže brániť žiť život naplno v jeho úplnom potenciále . Cez praktivanie jogy sa učíme ako byť plne sám sebou . V Tantre existuje veľa rôznych nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť naplno využivať svoj potenciál. Fyzické praktiky ktoré zahŕňajú asány (joga), pranayámu (riadené dýchanie) ,  bandhas (zámky) a ďalšie.

 Sú založené na tradičných ayurvédských vedomostiach o práne ( jemný energetický systém), ktorý je našou životnou silou. Vyrovnaním prány fyzickou praxou optimalizujeme všetky časti nášho systému, čo vám prináša plný potenciál –  fyzicky, mentálny, emocionálny a energeticky.
Skze jogu a meditácie  možme lepšie porozumieť sebe i všetkému , čo nám vesmír ponúka , naučiť sa príjmať všetko ako dar. Nájdeme v sebe lásku a pozornosť obrátime do svojho vnútra . Prijmeme seba i svet , v ktorom žijeme . A to nás navedie žit svoj život v plnej miere a prežívať skutočnú slobodu a harmóniu .

Cieľom každej hodiny je uvoľnenie a prehĺbenie percepcie tela, utíšenie mysle, posilnenie energie a ducha.

Vzhľadom na časté dotazy som pripravila pár článkov o správnom dýchaní nielen v Tradičnej Tantra jóge:

Certifikát k Tradičnej Tantra jóge, RYT200