Osho edícia olejíčkov

TanTrik , mystik , učiteľ a môj duchovný sprievodca OsHo , ktorým som sa nechala viesť a inšpirovať pri tejto tvorbe . Jeho láskyplná múdrosť presýtená brilantným humorom mi dala impulz k vytvoreniu tejto sady .
OsHo pomenoval obdobia ( etapy človeka) , ktorými si prechádza každý z nás či už vedome alebo podvedome .
Olejíčky nesú posolstvo ,zámer , informáciu plne si uvedomovať čo sa práve deje a ako ďalej postupovať v súlade so sebou samým . Prinášajú prítomnosť a čisté bytie ponorené vo svojom srdci .
Olejíčky nesú informáciu , ktoré popisujú skutočný stav . No nielen ten pozitívny , lahodiaci nášmu egu ,ale i ten reálny , ako sa veci skutočne majú .Veľakrát nám otvára oči a dovoľuje pracovať s tými najhlbšími zraneniami , ktoré nechceme vidieť .

V jednote však nie je nič dobré a nič zlé .Alebo naopak .Všetko je dobré i zlé . Jedno je obsiahnuté v druhom . Jin a jang .Rovnováha .Preto neodmietajme ,naopak , o to viac sa spriateľme aj s tým , na oko pre nás neprijateľným a príjmime to ako výzvu k hľadaniu lepšej cesty .

„ Transformácia nastane vo chvíli , keď príjmete celé svoje bytie .Všetko do seba zapadne , všetko má zrazu svoje miesto .A celé bytie sa samo pretvorí , ani čo by ste museli čokoľvek odstraňovať. Pokiaľ to príjmete a poviete ÁNO , dôjde k transformácií a vo vnútri , kde bol pred tým hluk a zhon zaznie melódia – zrodí sa hudba zavládne harmónia“
OsHo

Blázon je človek, ktorý dôveruje napriek všetkým svojim skúsenostiam. Podvediete ho, a on vám dôveruje; podvediete ho znova a on vám dôveruje; podvediete ho ešte raz a on vám stále dôveruje. Poviete mu, že je blázon, ani potom sa nepoučí. Jeho dôvera je obrovská; jeho dôvera je tak čistá, že ju nikto nemôže otráviť.
Staň sa bláznom v taoistickom zmysle, v zmysle zenu. Nesnaž sa opevniť za múrom svojich vedomostí ,nech k tebe príde akákoľvek skúsenosť: daj jej voľný priebeh a choď ďalej, nechaj ju odísť. Stále pokračuj v očiste svojej mysli; minulosť nechávaj za sebou tak, aby si zotrvával v prítomnosti, tu a teraz, ako by si sa práve narodil, ako dieťatko. Z počiatku to bude veľmi ťažké, celý svet ťa začne využívať … nechaj ich byť…
Aj keď ťa ošália, podvedú a okradnú, nechaj tomu voľný priebeh, pretože to, čo je skutočne tvoje, ti nikdy nemôže byť odobraté, to čo ti skutočne patrí, tí nikto nemôže ukradnúť.
A zakaždým, keď sa nepoddáš korupcii, posilní táto príležitosť tvoju vnútornú jednotu.
Tvoja duša viac vykryštalizuje. (Osho Dang Dang Doko Dang Kapitola 2)

Blázon sa každým krokom, každým okamihom vzďaľuje svojej minulosti. Nemá nič, iba svoju čistotu, nevinnosť a dôverčivosť, Jeho intuícia dosahuje vrchol. V tomto okamihu podporuje blázna celej universum ku skoku do neznáma. V rieke života na neho čaká plno dobrodružstiev.
Ak ak budeš práve teraz dôverovať svojej intuícii, svojmu pocitu, že všetko, čo sa deje je správne, nemôžeš urobiť chybu. Tvoje správanie môže pripadať “bláznivo” všetkým, kto sa ho budú snažiť pochopiť svojím rozumom. Bod “nuly”, v ktorom blázon spočíva, je však nevyčísliteľným číslom. Nechaj sa viesť dôverou a nevinnosťou, nie skepsou a bývalými skúsenosťami.

Rada : Uvoľni sa , hraj si ako dieťa a vnes do svojho života viac prirodzenosti .

Chvíľu je to tu a hneď zase preč. Chvíľu sme tu a hneď zase nie sme.
A kvôli tej chvíli narobíme toľko kriku, toľko násilia, ambícií, boja, konfliktov, zloby, nenávisti. Len kvôli tej chvíľke! bojujeme, ubližujeme si, snažíme sa vlastniť a ovládať a dominovať – manipulovať ľuďmi. A potom príde vlak a ty navždy stratíš.
* Osho * / Take it Easy, / Zväzok 1, Kapitola 13

Výbušná nálada alebo tlejúca zúrivosť často maskujú hlboký pocit bolesti. Myslíme si, že keď ľudí zastrašíme, môžeme sa vyhnúť ešte horšiemu zraneniu. V skutočnosti je to presne naopak. Tým, že svoje znamenia skrývame pod brnením, bránime ich zahojeniu.
* Tým, že útočíte na druhých sa bránime prijímaniu toľko potrebnej lásky a výživy. Ak na vás tento popis sedí, je na čase zložiť zbrane. Máte k dispozícii toľko lásky, len ju nechať vstúpiť. Začnite tým, že odpustíte sami sebe: stojíte za to.

Rada: Najprv si priznaj pravdu aby táto energia mohla byť eliminovaná prijatím . A potom
si zvoľ iný spôsob riešenia problému. Je dobré sa stíšiť , meditovať a požiadať o pomoc
svoje vyššie ja a zostať trpezlivý .

Naozajstný život človeka je cesta, na ktorej sa zbavuje lží, ktoré mu vnútili druhí.
Vyzlečený, nahý, prirodzený je človek tým, čím je. je to záležitosť bytia, nie stávania sa.
Lož sa nemôže stať pravdou, osobnosť sa nemôže stať tvojou dušou. Neexistuje žiadny spôsob, ako z nepodstatného urobiť podstatné. Nepodstatné zostane nepodstatným, podstatné zostane podstatným, nemožno ich zamieňať. A úsilie dosiahnuť pravdy nie je nič iné, než vytváranie ešte väčší zmätok.
Pravdy nemožno dosiahnuť. Nemožno ju dosiahnuť, ona už tu je. stačí, keď sa zbavíme klamstiev. Všetko úsilie a účely a ideály a ciele a ideológie, náboženstvá a nápravné a zlepšovacie systémy sú lži. Daj si na ne pozor. Pozri sa na tú lož, pozorne sa pozri na lživosť svojej osobnosti. Pretože uvidieť lož znamená ju zastaviť.
* Prestať klamať znamená prestať hľadať akúkoľvek pravdu – nie je prečo. V okamihu, keď lož zmizne, je tu pravda v celej svojej kráse a žiarivosti. * Klamstvá zmiznú, akonáhle ich uvidíme, a to, čo ostane je pravda.
* Osho * / This Very Body The Buddha / Kapitola 6

Keď nesieme ten náklad všetkého, čo by sme mali alebo nemali robiť, ktorý nám naložili druhí, budeme za chvíľu otrhaná postava, ktorá sa všetkými silami snaží vydriapu nahor.
“Rýchlejšie, zaber, nech už si hore! “, pokrikuje naňho pomätený tyran s panovačným kohútom na hlave, ktorého nesie na ramenách.
Ak ti v týchto dňoch život pripadá ako jeden veľký zápas od kolísky do hrobu, potom možno prišla vhodná doba pokrčiť ramenami a skúsiť, aké je chodiť bez tých dvoch na chrbte.
Máš svoje vlastné hory k dobývaniu, svoje vlastné sny na splnenie, ale nikdy nebudeš mať dosť energie na ich dosiahnutie, kým sa neuvoľníš od všetkých očakávaní, ktorými ťa zahrnuli druhí a ty ich teraz považuješ za svoje. Je možné, že existujú len v tvojej mysli, ale to neznamená, že ťa nemôžu strhnúť k zemi. Je na čase si odľahčiť a poslať ich vlastnou cestou.

Rada : Neber si na seba nič viac ako to , čo naozaj musíš .Nepreťažuj sa a nauč sa veriť
druhým že to zvládnu a nechaj to na nich . Medituj…

Obrátiť sa do vnútra nie je žiadny obrat. Ísť dovnútra neznamená vôbec žiadny pohyb. Do vnútra jednoducho znamená, že si sa tak dlho naháňal za svojimi túžbami, znovu a znovu – a zakaždým si znovu len došiel k sklamaniu.
Do vnútra znamená, že každá túžba prináša utrpenie, že túžba neprináša naplnenie. Že nikdy ničoho nedosiahneš, pretože uspokojenie je nemožné.
Uvidíš túto pravdu – že hnanie túžbou nikam nedôjdeš – a zastavíš sa. Nie že vyvinieš úsilie, aby si sa zastavil. Keď vyvinieš úsilie, už to znova beží, jemnejším spôsobom. Stále po niečom túžiš – teraz možná po tom, aby si po ničom netúžil.
Ak vyvinieš akékoľvek úsilie dostať sa dovnútra, mieriš stále von.
Akákoľvek snaha ťa môže viesť jedine von.
Každá cesta je vonkajšie cestou, nie je vnútorných ciest. Ako môžeš cestovať dovnútra? Už si tam, nemá zmysel nikam ísť. Až nikam nepôjdeš, cestovanie zmizne; keď tvoja myseľ nie je zakalená túžbou, si tam. Tomu sa hovorí obrátenie do vnútra. Ale žiadne obrátenie to vôbec nie je, jednoducho sa nejde von.
* Osho * / This Very Body The Buddha, / Kapitola 9

Žena má na tvári náznak úsmevu. v skutočnosti len pozoruje myšlienky čo vytvára jej myseľ – nesúdi, neskúša ich zastaviť, nestotožňuje sa s nimi, len ich pozoruje. Kúsky tvojej mysle sú trochu zábavné, ako skáču hore a dole, otáčajú sa sem a tam a snažia sa prilákať tvoju pozornosť a zviesť ťa k hre.
Vypestovať si schopnosť udržať odstup od svojej mysle je jedným z najväčších požehnaní.
V skutočnosti v tom tiež spočíva celá meditácie – nie odriekanie mantier alebo opakovanie 10afirmácií, ale len pozorovanie, ako keby myseľ patrila niekomu inému. Si teraz pripravená zaujať odstup a pozorovať predstavenie, bez toho aby si sa do neho zaplietal. Oddajte sa jednoducho tej slobode , ísť do vnútra kedykoľvek môžeš a tvoja meditačné schopnosť v tebe bude rásť a prehlbovať sa.

Rada : Dovoľ sa pozrieť svojím temným stránkam do očí a jasne ich pomenuj , aj keď to bude spočiatku možno nepríjemné . Buď ochotný sa zoznámiť vo svojom vnútri zo všetkým.
Svojím tieňom si dovolil vzniknúť ty sám preto len ty ich môžeš eliminovať pravdou a láskou .

Život je neustále sa meniace kontinuum. Nemá žiadneho konečného cieľa, ku ktorému by smeroval. Život je len putovanie, život je cesta sama o sebe, nie dosiahnutie nejakého bodu, nejakého cieľa – len tanec a púť a radostný pohyb bez starosti o cieľ.
Čo budeš robiť, keď dôjdeš k cieľu? Na to sa nikto nepýta, pretože každý sa snaží mať v živote nejaký cieľ.
Ale tie následky … Ak v živote naozaj dosiahneš ciele, čo potom?
Budeš z toho celý nesvoj. Nie je už kam ísť … Dosiahol si konečný cieľ – a počas cesty si všetko stratil. Musel si všetko stratiť.
Potom budeš stáť v cieli nahý a rozhliadať sa okolo seba : k čomu ti to všetko bolo? Toľko si ponáhľal, toľko obáv si mal a toto je výsledok.
* Osho * / Rinzai: Master of the Irrational, / Kapitola 7

Postave pohybujúce sa prekrásnou krajinou nezáleží na cieli. Vie, že cieľom je cesta sama, že samo putovanie už je svätým miestom a že dôležitý je každý krok.
Vo výklade táto karta ukazuje na obdobie pohybu a zmien. Môže ísť o fyzické premiestňovanie z miesta na miesto alebo o vnútorný pohyb od jedného spôsobu bytia k druhému. Cestovanie bude ľahké a prinesie so sebou pocit dobrodružstva a rastu;
netreba príliš bojovať a plánovať. Cesta nám tiež môže pripomínať, aby sme prijali a privítali všetko nové, ako keď cestujeme do cudzej krajiny, na ktorej kultúru a spoločnosť nie sme zvyknutí. Tento postoj otvorenosti a prijatie priláka do nášho života nových priateľov i skúsenosti.

Rada: Nájdi svoju vlastnú cestu ,nájdi zmysel svojho života. Príjmaj prítomný okamih ako súčasť svojho osudu a ako výzvu k učeniu .

Pravda nemá nič spoločného s autoritou. Pravda nemá nič spoločného s tradíciou. Pravda nemá nič spoločné s minulosťou – pravda je radikálna, osobná realizácia. Musíte k nej dôjsť.
Poznanie je isté; cesta k osobnému poznaniu je však veľmi nebezpečná. Môžem vám len zaručiť, že to bude nebezpečné, to viem určite. Môžem vám zaručiť dlhé dobrodružstvo s mnohými možnosťami zablúdiť a nikdy nedosiahnuť cieľ.
Jedna vec je však istá; hľadanie samo vám pomôže v raste. Zaručiť vám môžem len rast.
Stretnete sa s nebezpečenstvom, budete musieť mnohé obetovať; každý deň pôjdete do neznáma, kam ešte nikto nikdy nevkročil, bez mapy či sprievodcu, ktorého by ste mohli nasledovať. Áno, na tej ceste sú milióny nástrah môžete zísť z cesty a zablúdiť, ale je to jediný spôsob, ako rast. Jediná cesta k rastu je neistota. Jediná cesta k rastu je postaviť sa tvárou v tvár nebezpečenstvu. Jediná cesta k rastu je prijať výzvu neznáma.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 7

Keď žijeme skutočne v duchu dobrodružstva plní dôvery ideme krok za krokom z temnoty lesa do dúhového svetla, s údivom priťahovaní do neznáma. Dobrodružstvo naozaj nijako nesúvisí s plánmi, mapami .Dúha reprezentuje kvalitu, s ktorou sa môžeme stretnúť kdekoľvek – doma alebo v kancelárii, v divočine alebo v meste, v tvorivom projekte alebo v našich vzťahoch s druhými ľuďmi. Kedykoľvek sa pustíme do nového a neznámeho s detskou dôverou, nevinní, otvorení a zraniteľní, môžu sa aj tie najmenšie veci v živote stať najväčším dobrodružstvom.

Rada : Prebuď v sebe nadšenie , teš sa a skoč …

Cesta zenu znamená nedopovedať veci až do konca. Je to veľmi dôležitá metóda, musíme jej dobre porozumieť. Nedopovedať niečo do konca znamená dať poslucháči príležitosť, aby si zvyšok doplnil. Všetky odpovede sú nedokončené. Majster ťa len nasmeroval určitým smerom … A ako dosiahneš hraníc, spoznáš, čo ti zostane.
Teda, keď sa niekto snaží pochopiť zen intelektom, prepadne. Zen nie je len odpoveď na otázku, je niečo viac. Vyjadruje skutočnosť samotnú …
Podstata Buddhu nie je nič vzdialeného – podstata Buddhu leží v tvojom vedomí. A tvoje vedomie môže tiež sledovať veci, z ktorých je svet zložený. Svet skončí, ale zrkadlo zostane prázdne.
* Osho * / Joshi: The Lion ‘s Roar, / Kapitola 5

Posledná časť skladačky zapadla na svoje miesto, do tretieho oka, miesta vnútorného vnímania. Aj v tom neustále sa meniacim toku života sa nájdu okamihy, v ktorých niečo dokončíme. V týchto chvíľach sme potom schopní vnímať celý obraz zložený zo všetkých tých kúskov, ktorým sme venovali svoju pozornosť tak dlho. Nakoniec môžeme buď byť zúfalí, pretože nechceme, aby daná situácia skončila, alebo byť vďační a prijať skutočnosť, že život je plný koncov a nových začiatkov. Čokoľvek, čo doteraz pohlcovalo tvoj čas a
energiu, je u konca. Dokončením uvoľníš priestor pre začiatok niečoho nového. Využi toto obdobie a oslavuj oboje – koniec toho starého a začiatok nového.

Rozdiel medzi stonkou s kvetom je rovnaký, ako medzi tebou keď nevieš že si Budha a okamihom, kedy spoznáš že si Budha. V skutočnosti ani ničím iným byť nemôžeš. Budha je plne rozkvitnutý, plne otvorený. Jeho lotosy, okvetné lístky dosiahli dokončenie …
Byť plný jari je samozrejme oveľa krajšie, ako keď na lotosové listy dopadá jesenná rosa.
To je zase jedna z najkrajších vecí na pohľad: keď na lotosové listy padá jesenná rosa.
Túto dočasnú krásu určite nemožno porovnávať s večnou jarou vo vnútri tvojej bytosti.
Keď sa obzrieš späť, ako ďaleko len môžeš, vždy tam bola.
Pozrieš sa dopredu ako ďaleko len môžeš a budeš prekvapený: je to samo tvoje bytie. Nech si kdekoľvek, vždy tam bude a kvety na teba nikdy neprestanú padať. To je duchovná jar.
* Osho * / No Mind: The Flowers of Eternity, / Kapitola 5

Postava je sama, tichá, a napriek tomu bdelá. Jej vnútorná bytosť je naplnená kvetmi, ktoré znášajú jarnú sviežosť a regeneráciu, či už sa nachádzajú kdekoľvek. Vnútorný rozkvet a celistvosť, ktorú cíti, jej umožňujú pohyb bez hraníc. Môže sa vydať ktorýmkoľvek smerom – nie je pre ňu rozdielu medzi vnútrom a vonkajškom a jej vyspelosť a radosť nemôže byť ničím vonkajším oslabená. Vstúpila do obdobia spojenia s vlastným stredom a expanzia, biela žiara okolo postavy, je jej ochranou a svetlom. Všetky jej životné skúsenosti ju priviedli k tomuto obdobiu dokonalosti.
I v tebe tento okamih prináša dar – za dobre vykonanú tvrdú prácu. Tvoje základy sú teraz pevné a všetok úspech a šťastie sú výsledkom toho, čo už si prežil vnútri.

Rada: Si múdry a ak budeš chcieť máš prístup ku všetkým pravdám Vesmíru – túto múdrosť objavíš vo svojom vnútri , dôveruj jej a začni ju používať vo svojom živote .

Nemárnite svoj život tým, čo pominie. Dôveruj životu. Jedine keď dôveruješ, môžeš odhodiť svoje vedomosti, odložiť svoju myseľ bokom. S dôverou sa otvára niečo nesmierneho. Potom tento život prestáva byť obyčajným životom a stane sa bohatým, pretekajúcim.
Keď je srdce nevinné a múry okolo padli, si spojený s nekonečnom. A nie si podvedený, nemôžeš o nič prísť. To, o čo by si mohol prísť nestojí za to mať, a o čo nemôžeš prísť, o to sa nemusíš báť – nikto ti to nemôže vziať, nejde to. Nemôžeš prísť o svoj skutočný poklad.
* Osho * / The Sun Rises in the Evening / Kapitola 9

Teraz je tá pravá chvíľa na bungee jumping bez lana! Rytier Vody od nás vyžaduje absolútnu dôveru, bez akýchkoľvek záchranných sietí. keď môžeme skočiť a letieť do neznáma, sme nadšením bez seba, aj keď nás samotná myšlienka desí k smrti. Ale keď naša dôvera dosiahne úroveň kvantového skoku, nerobíme žiadne zložité plány ani prípravy. Nehovoríme si: “dobre, verím, že viem, čo mám robiť, niečo si ešte zariadim, zbalím si kufre a vezmem si ich so sebou “. To nie, jednoducho skočíme a ani pomyslenie
na to, čo bude ďalej.
Ide tu práve o ten skok a o to vzrušenie letieť voľným pádom prázdnou oblohou.

Rada: Vpusť svetlo ,pravdu a lásku do svojho života a uč sa veriť svojmu vnútornému božstvu .

Nie si tu náhodou. Existencia Ťa potrebuje. Bez teba tu bude niečo chýbať a nikto iný to nenahradí. Tu pramení tvoja dôstojnosť – budeš chýbať celej existencií! Hviezdy a slnko a mesiac a stromy a vtáky a krajiny – všetko v celom univerze bude cítiť to malé prázdne
miesto, ktoré nikto, okrem teba nemôže zaplniť.
To, že si spojený s existenciou, že o teba existencia má záujem, ti prinesie nesmiernu radosť. Akonáhle sa staneš čistý a jasný, uvidíš tú nesmiernu lásku, ktorá sa na teba znáša zo všetkých dimenzií.
Osho God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth Kapitola 1

Na lotosovom kvete dokonalosti sedí nahá postava a sleduje svojim zrakom krásu nočnej oblohy. Vie, že “domov” nie je fyzické miesto vo vonkajšom svete, ale vnútorný stav uvoľnenia a prijatie. Hviezdy, skaly, stromy, kvety a vtáky sú v tomto tanci života všetci našimi bratmi a sestrami. My, ľudia na to často zabúdame a s vierou, že všetko, čo potrebujeme, si musíme vybojovať, sledujeme len svoje osobné záujmy. Pocit oddelenosti je však len ďalšou ilúziou, ktorú splodili naše obmedzené predsudky.
Nastal vhodný okamih, aby si si uvedomil či sám sebe umožňuješ prijímať výnimočný dar pocitu “domova” všade, kde práve si.
Ak to dokážeš, určite si tento pocit poriadne vychutnaj, aby sa v tebe mohol prehĺbiť a zostať ti nablízku. Ak máš naopak dojem, že sa ťa svet snaží prevalcovať, je čas sa zastaviť.
Choď dnes večer von a pozeraj sa na hviezdy.

Rada : Príjmaj sa taký aký si , nemusíš sa skrývať , si nádherný a nepostrádateľný .

Počúvaj svoje srdce, konaj podľa svojho srdca, nech už je v stávke čokoľvek: Stav úplnej jednoduchosti, ktorý nestojí nič menej než všetko …Byť jednoduchý je provokačné, pretože byť jednoduchý stojí všetko, čo máš. Aby si mohol byť jednoduchým, musíš všetko stratiť. Iba jednoduché srdce však bije zároveň s Bohom, ruka v ruke. Len jednoduché srdce spieva s Bohom v hlbokom súlade. Na dosiahnutie tohto bodu budeš musieť nájsť svoj vlastný tep, svoj vlastný tlkot.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 3

Tiché spočinutia v srdci v meditácii je zážitok, ktorý nemožno ani uchopiť, ani vynútiť.
Prichádza sám od seba s tým, ako rastieme, stále viac naladení na rytmus nášho vlastného ticha. Postava na tejto karte odráža sladkosť a jemnosť tohto zážitku.
Skús teraz byť mäkší a otvorenejší. Za rohom na teba čaká nevyjadriteľná Radosť – je tam, hlboko v tvojom srdci, zrelá a pripravená, stačí ju objaviť.

Rada :Stíš sa a počúvaj svoju intuíciu , dôveruj jej .Nechaj svoje vedomie komunikovať zo svojím srdcom a tvoj život sa tým zharmonizuje .

Ľudia na východe odsúdili telo, zatratili hmotu, nazvali ju “iluzórne” MÁJA – Mája, ktorá v skutočnosti neexistuje, len sa tak javí a je zo rovnakého materiálu ako naše sny. Popreli svet, preto je východ tak chudobný, chorý a hladujúci.
Jedna polovica ľudstva prijímala vnútorný svet a popierala vonkajší svet. Druhá polovica ľudstva prijímala materiálny svet a popierala vnútorný svet. Obe sú však polovičaté a žiadny polovičný človek nemôže byť spokojný.
Musíš byť celistvý: bohatý na tele, bohatý vo vede, bohatý v meditácii, bohatý vo vedomí.
Len celistvý človek je podľa mňa svätý človek.
Chcem, aby sa Zorba a Budha zišli spolu. Zorba sám je prázdny. Jeho tanec neznačí večnosť, je to chvíľková zábava. Čoskoro sa ho nabaží. Kým nečerpáš z nevyčerpateľných zdrojov samého kozmu … kým nie si existenciálny, nemôžeš byť celistvý.
To je môj posledný príspevok ľudstvu: celistvý človek.
* Osho * / Communism and Zen Fire, Zen Wind, / Kapitola 2

Dionýzovská postava je dokonalým obrazom celého človeka “Zorba Budhu “- muža, ktorý súčasne dokáže piť víno, tancovať na pláži, spievať v daždi a vychutnávať hĺbku múdrosti a pochopenia, ktoré mudrcom patria.
V jednej ruke drží lotos, ukazujúc, že ctí ženský pôvab, ktorý obsiahol aj sám v sebe. Jeho odhalená hruď (otvorené srdce) a uvoľnené brucho znamenajú, že zvláda aj svoju mužskú časť a je úplne spokojný sám so sebou.
Kráľ dúhy je spojením štyroch elementov – zeme, ohňa, vody a neba – a sám sedí na knihe životnej múdrosti.
Ak si žena, podporuje Kráľ dúhy tvoju mužskú energiu, spojenie s tvoju druhou polovicou tvojej duše vnútri. Pre mužov to znamená obdobie prelamované všetkých mužských stereotypov, ktoré dá zažiariť plnosti celého človeka.

Rada : objav svoje vnútorné bohatstvo, ktoré je tým najvzácnejším drahokamom .

V okamihu, keď začneš vidieť život ako niečo nevážneho a hravého, všetky tiaže z tvojho srdca opadnú. Všetok strach zo smrti, zo života, z lásky zmizne. Človek začína žiť a cíti sa veľmi ľahký, skoro bez tiaže.
Tak beztiažový, že sa stáva, že môže vzlietnuť k oblakom.
Vážny človek vytvoril všetky náboženstvá , všetky filozofie, kultúry, morálky; všetko okolo teba je výtvorom vážneho človeka.
Zen z vážneho sveta vypadol. Vytvoril si svoj vlastný, veľmi hravý svet plný smiechu, kde sa veľkí majstri správajú ako malé deti.
* Osho * / Nansen: The Point of Departure / Kapitola 8

Život je zriedkakedy tak vážny, ako si myslíme, a keď túto skutočnosť objavíme, začne nám život ponúkať stále viac príležitostí k hravosti.
Raduj sa zo života ako motýľ, ktorý práve vyletel zo svoje kukly za prísľubom svetla.
Pripomína nám chvíle nášho detstva, kedy sme na pláži zbierali mušle a stavali hrady z piesku, bez ohľadu na to, že každú chvíľu môže prísť vlna a všetko zničiť.
Život je hra, a práve teraz, bez ostychu a predstierania, hrá úlohu klauna.
Páža Ohňa je znamením tvojej pripravenosti na všetko nové a svieže. Na obzore je niečo úžasné a ty máš práve tú správnu detskú nevinnosť a jasnosť, aby si to privítal s otvorenou náručou.

Rada: Buď šťastný na šťastný život máš plne právo 🙂

Konflikt je v človeku. Kým nie je vyriešený tam, nemôže byť vyriešený nikde inde. Je v tebe politikárčenie, rozpor medzi dvoma časťami mysle.
Existuje tu niečo ako mostík. Keď je ten mostík nejakou nehodou či fyziologickým defektom alebo inak zlomený, stane sa človek rozpolteným a z jedného človeka sa stanú dvaja – fenomén schizofrénie čiže rozpoltenosti je na svete.
Keď sa mostík prelomí – a ten mostík je veľmi krehký, sú z teba dvaja ľudia, správaš sa ako dvaja rozdielni ľudia. Ráno si plný lásky a krásy, večer Zúriš a si úplne iný. Nepamätáš sa na svoje ráno … ako by si tiež mohol? Fungovala v tebe iná myseľ, stali sa z teba dvaja ľudia.
Ak sa mostík spevní natoľko, aby zmizli dve mysle, prichádza integrácia, kryštalizácia.
To, čomu George Gurdjieff hovoril kryštalizácia bytosti, nie je nič iné než proces splývania týchto dvoch myslí, stretnutia mužského a ženského vnútri, stretnutie jin a jang, ľavé a pravé, stretnutie logického a nelogického, Platóna a Aristotela.
* Osho * / Ancient Music in the Pines, / Kapitola 1

Obrazom integrácie je unio mystica, splynutie protikladov. Je to doba komunikácie medzi protikladnými životnými skúsenosťami z minula. Skôr, než aby noc stála proti dňu a temnota potláčala svetlo, spolupracujú na vytváraní jednotného celku, neustále sa prelievajúci jeden v druhý a každý vo svojej najhlbšej podstate obsahuje zárodok toho druhého.
Orol a labuť sú bytosti rozletu a vznešenosti. Orol je vtelením sily a samoty. Labuť, ktorá predstavuje priestor a čistotu, ladne prepláva medzi emóciami a ich vnútrom, je vo svojej dokonalosti a kráse nekonečne spokojná a celistvá.
Sme spojením orla a labute: muža a ženy, ohňa a vody, života a smrti.
Karta integrácia je symbolom sebestvorenia, nového života, mystickej jednoty, známych pod pojmom alchýmia .

Rada: Príjmi do svojho života oba póly – temný i svetlý .Vráť sa k svojej pravdivej osobnosti
a integruj svoje odmietané časti – maj sa rád i s nimi .

Zen hovorí: považuj všetky veľké slová a učenie za nepriateľa.
Vyhýbaj sa im, pretože musíš nájsť svoj vlastný prameň.
Nesmieš byť nasledovníkom, imitátorom. Musíš byť originálnym jedincom; musíš nájsť svoje najvnútornejšie jadro, bez návodu, bez pomoci svätých kníh. Je temná noc, ale svojím intenzívnym ohňom zvedavosti musíš dôjsť k úsvitu.
Každý, kto zahorel touto intenzívnou zvedavosťou, našiel úsvit. Ostatní len veria. Tí, ktorí veria, nie sú nábožní, svojou vierou sa len vyhýbajú veľkému náboženskému dobrodružstvu.
* Osho * / Zen: Turning In / Kapitola 10

Postava sa pohybuje s jasným cieľom človeka, ktorý presne vie, čo má robiť. Pohybuje sa tak rýchlo, že sa takmer stala čistou energiou. Jeho intenzita sa však líši od šialenej energie, s ktorou ľudia ženú svoje autá na plný plyn z miesta na miesto. takáto intenzita patrí do horizontálneho sveta času a priestoru. Intenzita, predstavovaná Rytierom Ohňa patrí do vertikálneho sveta prítomnosti – sveta založeného na poznaní, že práve teraz je jediný okamih, a práve tu je jediný priestor.
Keď konáš s intenzitou Rytiera Ohňa, s najväčšou pravdepodobnosťou zčeříš hladinu vôd,
ktoré ťa obklopujú. Niekoho tvoja prítomnosť osvieži a pozdvihne, iných však otrávi alebo dokonca ohrozí. Na názoroch druhých však mnoho nezáleží, pretože teraz už ťa nič nezastaví.

Sme zúfalí, pretože sme príliš vo svojej osobnosti. Čo to znamená, keď poviem, že sme príliš vo svojej osobnosti? A čo sa presne deje, keď sme príliš vo svojej osobnosti?
Môžete byť buď v existencii alebo v osobnosti – oboje naraz nie je možné. Byť v osobnosti znamená byť stranou, byť oddelený. byť v osobnosti znamená byť ostrovom. Byť v osobnosti znamená nakresliť okolo seba hraničnú čiaru. Byť v osobnosti znamená robiť rozdiely medzi “toto som “a” toto nie som “.
Osobnosť je práve táto definícia, hranica medzi “ja” a “nie-ja” – osobnosť izoluje. A zmrazuje ťa – už neplynieš.
Keď plynieš, osobnosť nemôže existovať. Preto sa z ľudí takmer stali kocky ľadu. Nemajú žiadne teplo, žiadnu lásku – láska je teplo a oni sa lásky bojí. Keď sa ich dotkne teplo, začnú sa rozpúšťať a hranice zmizne. V láske hranice miznú; zmiznú aj v radosti, pretože ani radosť nie je chladná.
* Osho * / Zen: The Path of Paradox, Zväzok 1, / Kapitola 5

V našej spoločnosti bolo obzvlášť mužom vtĺkané do hlavy, aby neplakali, aby sa tvárili hrdinsky, keď ich niečo raní a nedávali najavo svoju bolesť. Do tejto pasce sa však môžu chytiť aj ženy a každý z nás môže mať tu a tam pocit, že jediný spôsob, ako prežiť je uzavrieť sa voči všetkým pocitom a emóciám, aby sme neboli znovu zranení. Keď je naša bolesť obzvlášť hlboká môžeme sa ju dokonca pokúšať ukryť aj pred sebou samými.
Stávame sa primrznutí, pretože hlboko vo vnútri vieme, že k tomu, aby sa bolesť znovu uvoľnila a začala nami prúdiť, stačí jedna malá trhlinka v ľade.
Dúhovo sfarbené slzy na plačúcej tvári človeka sú kľúčom k prielomu z tejto izolácie.
Jedine slzy majú silu rozpustiť ľad. Plakať je v poriadku a vy nemáte najmenší dôvod, aby ste sa za svoje slzy hanbili.
Plač nám pomáha pustiť sa vašej bolesti, umožňuje nám byť citliví k sebe a podporuje uzdravovanie.

Rada : Príjmi bolesť ako právoplatnú súčasť života , nauč sa jej dôverovať , vyplač sa ,
odpusti a navráť sa k schopnosti milovať .

Niekedy sa stáva, že sa zjednotíš; v nejakej vzácnej chvíli. Pozeráš sa na oceán, na tú jeho nesmiernu divokosť – a náhle zabudneš na svoju rozpoltenosť; uvoľníš sa. alebo pochoduješ Himalájami, pozeráš sa na panensky čistý sneh na vrcholkoch hôr a naraz ťa obklopí chlad a ty nemusíš nič predstierať, pretože nie je pred kým. Spojíš sa. Alebo sa spojíš počúvaním krásnej hudby. Kedykoľvek, v akejkoľvek situácii, keď sa staneš jedným, ťa prestúpi a obklopí mier a pokoj a radosť a blaženosť. Si naplnený.
Na tieto okamihy nie je potrebné čakať – môžu sa stať tvojim prirodzeným spôsobom života. * Tieto mimoriadne okamihy sa môžu stať celkom normálnymi * Môžeš žiť mimoriadnym životom v celkom normálnom živote: rúbať stromy, štiepať drevo, nosiť vodu zo studne, všetko môžeš robiť veľmi nenútene. Umývať podlahu, variť jedlo, prať bielizeň, vo všetkom môžeš byť úžasne nenútený – * dôležité je len to, či to, čo robíš, robíš totálne, s radosťou a nadšením. *
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 3

Krásu môžeme nájsť aj v prostých každodenných veciach. Ten krásny svet v ktorom žijeme, však veľmi ľahko pokladáme za samozrejmosť. Upratovanie domu, práca na záhrade, príprava jedla – aj tie najpozemskejšie záležitosti sa stávajú posvätnými, keď im venujeme plné zaujatie, lásku, bez myšlienky na uznanie alebo odmenu.
Je pred tebou obdobie, keď tento jednoduchý, prirodzený a úplne obyčajný postoj prinesie oveľa lepšie výsledky, než akákoľvek snaha byť skvelá, múdra alebo inak mimoriadna.
* Zabudni na to, ako sa dostať na titulnú stranu novín, vymyslieť ďalšiu zbytočnosť alebo oslniť svojich kolegov a priateľov svojimi jedinečnými hviezdnymi vlastnosťami.
* Zvláštny dar, ktorý môžeš ponúknuť teraz, spočíva v jednoduchosti a prostote, krok za krokom.

Rada: Nauč sa milovať život taký aký je , sústreď sa na prítomný okamih a objavuj okolo seba i v sebe prirodzenú krásu skutočnosti .

Nesnaž sa byť prefíkaný, inak zostaneš stále rovnaký, nezmeníš sa.
Polovičatosť na ceste lásky a meditácie v tebe vytvorí veľa zmätkov.
Nijako ti to nepomôže.
Lenže * požiadať o pomoc sa protiví egu *, teda sa snažíš nájsť kompromis. Takýto kompromis bude ešte viac nebezpečný, ešte viac ťa zmätie, bude zo zmätku stvorený a ešte viac zmätkov spôsobí. Snaž sa pochopiť, prečo toľko túžiš po kompromise. Skôr alebo neskôr poznáš, že ti kompromis nepomôže. Kompromis môže byť spôsob, ako neísť ani raz cestou alebo len potlačiť svoj zmätok. Zmätok sa však rovnako nakoniec presadí.
Nikdy nič nepotlačuj, maj vo svojej situácii jasno. Keď si zmätený, uvedom si, že si zmätený. Bude to prvá vec, ktorá ti bude jasná: že si zmätený. Vstúpil si na cestu.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 4

Jedna vec je vyjsť niekomu ústrety, pochopiť jeho pohľad a zasadiť sa o harmonizáciu protichodných síl. Druhá vec je “vzdať sa” a zradiť našu vlastnú pravdu. Keď sa na to pozrieme zblízka, väčšinou zistíme, že sa tým pokúšame niečo získať – či už je to moc alebo súhlas druhých. Ak ťa niečo také láka, buď opatrný: odmena za podobné kompromisy vždy necháva horkosť v ústach.

Rada: Je potrebné sa rozhodnúť medzi rozumom a intuíciou . Ak zvolíš intuíciu , pomôže ti
prekonať strach .

Vo chvíli, keď sa staneš lakomým, sa uzatváraš základnému fenoménu života: rozdávanie, zdieľanie.
Vo chvíli, keď začneš na veciach lipnúť si minul cieľ. keďže cieľom nie sú veci, cieľom si ty, cieľom je tvoja najvnútornejšie bytie – nie krásny dom, ale krásny ty; nie veľa peňazí, ale ty bohatý; nie veľa vecí, ale otvorená bytosť, otvorená miliónu veciam.
* Osho * / Ancient Music in the Pines, / Kapitola 2

Žena si okolo seba vystavala pevnosť, lipne na svojom majetku, ktorý považuje za svoj poklad. V skutočnosti už nazhromaždila toľko ozdôb – vrátane peria a kožušín z živých zvierat, že z toho zošklivela.
Pozrime sa na čom lipneme. Čo z nášho majetku je tak cenné, že sme ho museli obstavať pevnosťou. nemusí to byť práve bankový účet alebo skrinka plná šperkov – môže to byť aj niečo tak prostého, ako je čas venovaný priateľom alebo riziko spojené s vyznaním lásky niekomu druhému. Ako uzamknutá studňa v ktorej stojí skazená voda preto že nebola používaná, stratí naše poklady lesk i význam, keď sa o ne budeme zdráhať podeliť.
Čohokoľvek sa práve držíš, pamätaj že si to nemôžeš vziať so sebou. Uvoľni zovretie a pocítiš slobodu a rozmach, ktoré ti môže priniesť zdieľanie.

Rada: Nevzdávaj sa svojej vôle len preto že to trochu bolí alebo je to ťažké .Následky by boli ďalekosiahle .

Lenivosť chutí zle: jednoducho cítiš, že nemáš žiadnu energiu, jednoducho si otupený, jednoducho ospalý, jednoducho si pripadáš ako mŕtvy.
Keď si v stave ne – robenia si energie plný – a chutí to moc dobre. Máš veľa energie, prekypuješ ňou. Vyžaruješ, pretekáš, vibruješ ňou. Nie si ospalý, si dokonale uvedomelý.
Nie si mŕtvy – si desivo živý …
Myseľ Ťa však môže oklamať, môže lenivosť odôvodniť ako ne-robenie.
Môže povedať: “Stal sa zo mňa zenový majster”, alebo “Verím v Tao” – neoklameš tým nikoho iného ako seba. Takže buď bdelý.
Osho: A Sudden Clash of Thunder, Kapitola 8

Posolstvom t je, že táto idyla nie je tvojím konečným cieľom. Cesta ešte nie je u konca, čo sa Ti snaží naznačiť biely vták, letiaci šírou oblohou. Tvoje samoľúbosť možná vzišla zo skutočného pocitu úspechu, ale je čas ísť ďalej. Čo na tom, ako mäkučké sú trepky a ako lahodný je drink, nové obzory nad obzormi stále čakajú na svoje objavenie.

Rada : Nevzdávaj sa svojej vôle že to trochu bolí alebo je to ťažké. Následky by boli ďalekosiahle .

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť nie sú skutočným rozdelením času, sú rozdelením našej mysle. To, čo už nie je pred našou mysľou, sa stáva minulosťou. To, čo je pred našou mysľou, je prítomnosť. A to, čo bude pred našou mysľou je budúcnosť. Minulosť je to, čo už nie je pred tebou.
Budúcnosť je to, čo ešte nie je pred tebou.
A prítomnosť je to, čo je pred tebou a vytráca sa z tvojho dohľadu , skoro bude minulosťou …
Už tu nie je, takže plačeš nad rozliatym mliekom. Čo bolo, bolo! A Nezotrvávajte ani na prítomnosti, aj tá beží a čoskoro bude minulosťou.
Nezotrvávajte na budúcnosti – na nádejach, predstavách, plánoch na zajtrajšok – pretože zajtrajšok sa stane dneškom, a potom aj včerajškom. Všetko sa stane včerajškom.
Všetko sa ti vymkne z rúk. Lipnutie prináša len utrpenie. Budeš sa musieť pustiť.
* Osho * / The Great Zen Master Tá Hui, / Kapitola 10

Je na čase postaviť sa čelom k skutočnosti, že minulosť už nikto nevráti a každá snaha o jej opakovanie je istý spôsob, ako zostať trčať v starých stopách, ktoré by si už dávno prekročil, keby si nebol zaujatý lipnutím na tom, čo už je dávno za tebou.
Zhlboka sa nadýchni, odlož tú krabicu a keď to nepôjde bez toho, Previaž ju červenou stuhou, a daj jej nežné a úctivé zbohom. Život ťa míňa…

Rada :Zastav sa a otoč sa k svojej minulosti čelom a Venuj svoju energiu odpusteniu či prepusteniu bremien z minulosti .

Dieťa sa môže stať vedomým len vtedy, keď v minulom živote dostatočne meditovalo, vytvorilo si dostatok meditatívnej energie, aby sa mohlo stretnúť s temnotou, ktorú prináša smrť. Človek skrátka upadne v zabudnutie. Z ničoho nič sa ocitne v novej maternici a pri tom úplne zabudne na staré telo. Tam sa to preruší. Táto temnota, toto nevedomie spôsobuje to prerušenie.
Východ sa usilovne snažil tieto bariéry prekonať. A tých desať tisíc rokov práce nebolo márnych.
Do minulého života alebo do mnohých minulých životov môže preniknúť každý.
Pre to však musíš v meditácii zájsť hlbšie, a to z dvoch dôvodov: kým sa nedostaneš hlbšie, nenájdeš dvere do iného života; a za druhé, musíš byť v hlbšej meditácii, pretože keď nájdeš dvere do iného života, zaplaví tvoju myseľ prúd udalostí.
A je už dosť ťažké niesť jeden život …
* Osho * / Hyakujo: The Everest of Zen, / Kapitola 7

Fantazírovať o populárnych minulých životoch môže byť zábavné, môže nás to však len rozptyľovať. Skutočným zmyslom je uvidieť a pochopiť karmický obrazec nášho života a jeho korene v nekonečnom cykle, ktorý nás drží v nevedomom správaní.
Pohľad do večnej existencie je dar a porozumenie funkcií karmy v našom živote sa nedeje len na základe nášho rozhodnutia. Udalosti v tvojom živote sa ti snažia vyjaviť obrazec tak dávny, ako je cesta tvojej vlastnej duše.

Rada: Venuj dianiu vo svojom súčasnom živote zvýšenú pozornosť .

Všimnite si týchto troch vecí: najnižšia fyzická láska je sex, najjemnejšou láskou je súcit.
Sex je nižšie ako láska, súcit je vyššie než láska, láska je presne uprostred.
Čo je láska, vie len málokto. Deväťdesiat deväť percent ľudí si myslí, že láska je sexualita – nie je. Sexualita je veľmi zvieracia; zaiste v sebe skrýva potenciál v lásku vyrásť, ale nie je to skutočná láska, iba potenciálna.
Keď sa staneš vedomým a bdelým, meditujúcim, môže byť sex premenený v lásku. Ak dosiahne tvoja meditatívnosť totálnosti, absolútna, môže byť láska premenená na súcit.
Sex je semenom, láska kvetinou, súcit vôňou.
Buddha definoval súcit ako “láska plus meditácia”. Keď tvoja láska nie je len túžbou po druhom, keď tvoja láska nie je len potrebou, keď tvoja láska je zhovorčivá, keď tvoja láska nie je prosiaca, keď tvoja láska nič nežiada a chce len dávať – dávať pre obyčajnú radosť z dávania – pridaj k nej meditáciu a uvoľní sa čistá vôňa.
To je súcit. A súcit je ten najvyšší jav.
* Osho * / Zen, Zest, Zip, Zap and Zing, / Kapitola 3

Láskou nazývame v skutočnosti celé spektrum vzťahov medzi nebom a zemou.
Na tej najpozemskejšej úrovni je láskou sexuálna príťažlivosť. tu sa mnoho z nás zasekne, pretože naše podmienenosť zaťažila našej sexualitu všetkými druhmi očakávania a potláčania. V skutočnosti je najväčším “Problémom” našej sexuálnej lásky to, že nevydrží veľmi dlho.
Až vtedy, keď sme schopní tento fakt prijať, ju môžeme skutočne oslavovať takú, aká je – privítať ju, keď je tu, a s vďačnosťou sa s ňou rozlúčiť, keď odíde.
S tým, ako budeme dozrievať, môžeme začať ochutnávať lásku, ktorá je za sexualitou a ktorá rešpektuje jedinečnosť toho druhého. Začneme chápať, že nám náš partner často slúži ako zrkadlo, odrážajúce aspekty nášho hlbšieho ja, a tak nám pomáha stať sa celistvými. Takáto láska je založená na slobode – nie na očakávaní alebo potrebe. jej krídla nás nesú stále vyššie, k univerzálnej láske, ktorá vníma všetko ako jediný celok.

Rada :Hľadaj sám v sebe , pozri sa na lásku vo svojom živote – či je skutočná alebo je to
citová závislosť .

Majstri neučia pravde; tá sa nedá naučiť. Odovzdávajú niečo, čo je za svätými knihami, za slovami. Je to prenos. Je to energia provokujúca energiu v tebe. Je to taká synchronicita …
K majstrovi musíte pristupovať s veľkou láskou, s veľkou dôverou a s otvoreným srdcom.
Ty ešte nevieš, kto si. On však vie, kto je a kto si ty. Mohli by sme povedať, že húsenica nevie o tom, že by sa mohla stať motýľom. Vy ste húsenice – bódhisattvovia. Bódhisattva je ten, kto sa môže stať motýľom, Budhom, kto je Budhom vo svojej podstate.
Vzťah majstra a žiaka je ako vzťah medzi motýľom a húsenicou, priateľstvo medzi motýľom a húsenicou. Motýľ nemôže dokázať, že by sa z húsenice mohol stať motýľ – logicky to nejde. Motýľ však môže v húsenici provokovať túžbu – to ide.
* Osho *: / Ah, This! /

Zenový Majster nie je majstrom druhých, ale majstrom sám seba. V každom jeho geste, v každom slove sa odráža jeho osvietený stav. Nemá žiadne súkromné ciele, nemá potrebu meniť chod vecí. Žiaci ho neobklopujú preto, že by ho chceli nasledovať ale preto aby nasali jeho prítomnosť a inšpirovali sa jeho príkladom. V jeho očiach nachádzajú odraz svoje vlastné pravdy a v jeho tichu sa ľahšie ponoria do ticha svojej vlastnej bytosti.
Majstrom sú žiaci vítaní nie preto, že by ich chcel viesť, ale preto že im môže veľa ponúknuť. Spolu vytvárajú energetické pole, v ktorom každý ľahšie nachádza svoje vlastné svetlo.

Rada: Nalaď sa na svojho vnútorného mistra , máš možnosť využívať zdroj všetkých informácií v sebe…

Kým nie si vedomý, je všetka tvoja morálka faloš.
Ale keď tvoja morálka vzíde z tvojho uvedomenia, nie z nejakej disciplíny, potom pôjde o niečo celkom iné. Potom budeš v každej situácii reagovať na základe svojho uvedomenia. A čokoľvek urobíš, bude dobré.
Uvedomenie nemôže urobiť nič zlého. V tom je tá najvyššia krása uvedomenie, že čokoľvek z neho vzíde, je jednoducho krásne a správne bez akéhokoľvek úsilia a nacvičovania.
Takže skôr než lístie a konáre odsekni najskôr koreň. Je len jediný Spôsob ako pokosiť koreň: byť bdelý, vedomý a uvedomelý.
* Osho * / Bodhidharma, The Greatest Zen Master, / Kapitola 15

Morálka natlačila všetku životnú miazgu a energiu do úzkych hraníc svojej mysle. Nemôže v nej prúdiť, takže sa z nej stala vyschnutá haluz.
Celé jej správanie je vždy škrobené a upäté, vždy je pripravená vidieť každú situáciu čiernobielo . Kráľovná mrakov číha v mysli každého, kto bol vychovávaný vo strnulých názoroch o dobrom a zlom, hriechu a cnosti, prijateľnom a neprijateľnom. Je dôležité mať na pamäti, že všetky tieto rozsudky našej mysle sú výsledkom našej podmienenosti. A nech sa ich očami pozeráme na seba či na druhej, vždy nás oddeľujú od zážitku krásy a božstva vnútri.
Až vtedy, keď sa oslobodíme z klietky našej výchovy a dosiahneme pravdy vlastného srdca, môžeme začať vidieť život taký, aký naozaj je.

Rada: Ak sa chceš zbaviť morálky ,začni ju odhaľovať s otázkou: Prečo ? Prečo si toto myslím ? Prečo sa teraz takto cítim ? Prečo sa takto chovám ?
Odpovede ktoré v sebe nájdeš konfrontuj s otázkou: Chcem to? Čo skutočne cítim vnútri ?
A pomaly sa začneš podľa toho chovať .

Myseľ je schopná prijať akékoľvek ohraničenie za svoje. v skutočnosti však existencia nemôže mať žiadne hranice, pretože čo by bolo za tými hranicami? – Zase ďalšie oblaky.
Môžete sa vzniesť k oblakom nad oblakmi.
Neuspokojte sa s málom. Ten, kto je hneď spokojný, zostáva väčšinou malý: malá je jeho radosť, malá je extáza, malé je jeho ticho, cele jeho bytia je malé. Ale to nie je potrebné!
Táto malosť je tvoje vlastné obmedzenie slobody, tvojich nezmerných možností a tvojho neobmedzeného potenciálu.
* Osho * / Live Zen, / Kapitola 2

Orol, ktorý bez námahy, voľne a prirodzene letí oblohou, má prehľad o všetkých možnostiach, obsiahnutých v krajine pod ním. Je veľký, vládne len sám sebe. Dostal si sa do bodu v ktorom sa ti otvára nesmierne veľa možností. Pretože si sa začal mať viac rád a si samostatnejší, vychádzaš teraz ľahšie aj s druhými. Pretože si uvoľnený a nenútený, si schopný rozpoznať možnosti, ktoré sa ponúkajú, veľakrát dokonca skôr ako ostatní. A pretože si v súlade so svojou vlastnou podstatou, vieš, že existencia ti dáva presne to, čo
potrebuješ. Uži si letu! A raduj sa z pestrosti divov krajín, ktoré sa pred tebou otvárajú.

Rada :Uplatni si svoje právo na slobodu .Nenechaj sa nikým a ničím obmedzovať , ani svojím vlastným rozumom .

Keď tisíce a tisíce ľudí v celej krajine oslavuje, tancuje, spieva, sú v extáze, opití božským.
Dostali sme život k tomu, aby sme tvorili, radovali sa a oslavovali.
Keď plačete a nariekate, keď ste zúfalí, ste sami. Keď oslavujete, podieľa sa na tom celá existencia.
Iba v oslavovaní môže dôjsť k stretnutiu s najvyšším, s večným. Iba oslavovaním môžeme presiahnuť kruh zrodenia a smrti.
* Osho * / I Celebrate Myself, / Kapitola 4

Ľudstvo je zobrazené ako dúha bytostí, ktorí tancujú okolo mandaly krajiny a držia sa za ruky v radosti a vďačnosti za dar života. Obdobie komunikácie, zdieľanie bohatstvo, ktoré do celku prináša každý z nás. Nie je tu žiadne lipnutie, žiadna chamtivosť. Je to kruh bez strachu a pocitov nadriadenosti alebo podriadenosti.
Keď spoznáme spoločný zdroj celého ľudstva, spoločný pôvod našich snov a túžob, nádejí a strachu, vidíme naraz, že sme všetci spojení vo veľkom zázraku existencie.
Keď dokážeme spojiť svoje nezmerné vnútorné bohatstvo k vytvoreniu pokladu lásky a múdrosti prístupné všetkým, budeme spojení v nádhernom obrazci večného stvorenia.

Rada: Nauč sa byť k sebe ohľaduplný a odpusti si .

Tak takto to vyzerá v tvojej hlave: kladky a páky a množstvo ďalších čudných vecí, ktoré si pozbieral všade možne. Tak malá hlava … a nezostáva ani kúsok miesta na žitie! A tie smeti sa ti tam neustále prevaľujú, hlava sa ti točí a zamotáva – zamestnáva ťa. Len si pomysli, aké myšlienky sa ti naháňajú v hlave.
Raz sa na to posaď, zavri za sebou dvere a pol hodiny píš, čokoľvek ti prejde mysľou, a pochopíš, čo tým myslím, že budeš dianím vo svojej mysli prekvapený. Zostáva to v pozadí, je to všadeprítomné, obklopuje ťa to ako mrak.
S takým mrakom nemôžeš spoznať realitu: nemôžeš dosiahnuť duchovného vnímania. Ten mrak musí preč. A zmizne len na základe tvojho rozhodnutia zbaviť sa ho. Ty na ňom lípneš – ten mrak sa o teba nezaujíma, to si zapamätaj.
* Osho * / The Sun Rises in the Evening, / Kapitola 9

Presne to sa stane, keď zabudneme, že myseľ má byť naším sluhom a necháme ju riadiť celý náš život. Hlava plná mechanizmov, pusa nahnevane a nepríčetne melie a celá okolitá atmosféra je znečistená splodinami z tejto továrne názorov a argumentov. “Počkať,” hovoríte, “myseľ z nás predsa robí ľudí, je zdrojom celého pokroku, všetkých veľkých právd “.
Ak tomu veríte, urobte nasledujúce pokus: Zatvorte dvere svojej izby, zapnite diktafón a dajte si totálny súhlas povedať čokoľvek, čo vám práve príde “na myseľ”. Keď naozaj necháte vyjsť von všetko bez akejkoľvek cenzúry a úprav, budete udivení, koľko smeti z vás vypadne.
Páža mrakov tí naznačuje, že sa niekto zasekol “niekde v hlave”. Uisti sa, že to nie si ty.

Rada : myseľ vás chce presvedčiť o svojej pravde , preto zostávaj bdelý .

Zen hovorí, že keď odhodíš všetky svoje vedomosti – patrí medzi ne aj tvoje meno, tvoja identita, úplne všetko, čo si dostal od svojho okolia – keď sa zbavíš všetkého, čo ti dali druhí, nadobudne tvoj život novú kvalitu, ktorou je nevinnosť.
Tak bude ukrižovaná tvoja persona, tvoja osobnosť, a tvoja nevinnosť dôjde k vzkrieseniu, staneš sa znovu dieťaťom, znovuzrodeným.
Osho Dang Dang Doko Dang, Kapitola 7

Nevinnosť, ktorej sprievodcom je hlboká životnú skúsenosť, je detská, ale nie detinská.
Nevinnosť dieťaťa je krásna, ale nevedomá. Jeho nevinnosť nahradí nedôvera a pochybnosti, akonáhle povyrastie a uvidí, že svet je nebezpečné a hrozivé miesto.
Nevinnosť plne prežívaného života je oproti tomu múdra a prijíma neustále premeny zázračného života.

Rada: Chovaj sa , hovor a jednaj presne tak ako to skutočne cítiš vo svojom vnútri. Buď k sebe i svojmu okoliu pravdivý a sám k sebe verný .

Buddha si vybral slovo, ktoré v sebe obsahuje obrovský potenciál – / Shunyata /. Anglické slovo, anglický ekvivalent “nothingness” nie je tak krásnym slovom.
Preto by som z neho radšej urobil “no-thingness” – pretože nič nie je iba nič, je to všetko.
Vibruje všetkými možnosťami. Je plné možností, absolútne plné. Nie je ešte prejavené, ale obsahuje všetko.
Na počiatku stojí príroda, na konci stojí tiež príroda, tak prečo robíte toľko kriku uprostred.
Prečo toľko starostí, strachu, úzkosti a ambícií – prečo vytvárate to zúfalstvo? Celá cesta vedie od ničoho k ničomu.
* Osho * / Take it Easy, / Zväzok 1, Kapitola 5

Ocitnúť sa “v diere” môže byť mätúce, ba i desivé. Nie je čoho sa držať, nikam nás to neláka, nie je tu ani náznak voľby alebo možností, ktoré by sme mali pred sebou. Práve tento stav čistého potenciálu tu však bol ešte pred stvorením sveta. Jediné, čo ti ostáva, je uvoľniť sa do tejto ničoty … padať do ticha medzi slovami … sledovať priepasť medzi výdychom a nádychom. A uchovať si každý okamih tejto skúsenosti. Rodí sa tu niečo posvätného.

Akonáhle sa otvoríš základnej pravde, okamžite tebou začne prúdiť. Nie si už obyčajným človekom – presiahol si ho. Tvoj vhľad sa stal vhľadom do celej existencie. Teraz už nie si oddelený, našiel si svoje korene.
Väčšina ľudí sa pohybuje bez koreňov, nevie, kde ich srdce naberá silu, nevie kto v nich dýcha, nevie nič o životnej šťave, ktorá v nich koluje.
Nie je to telo ani myseľ – je to niečo presahujúce všetku dualitu a nazýva sa to / “bhagavat” / – bhagavat desiatich smerov …
Keď sa tvoja vnútorná bytosť otvorí, vníma spočiatku len dva smery – výšku a hĺbku. Až potom, pomaličky s tým, ako sa zžíváš so situáciou, sa začneš rozhliadať okolo seba, do ďalších ôsmich smerov.
A keď dosiahneš bodu, v ktorom sa tvojej hore a dole stretávajú, môžeš sa rozhliadať po svojom obvode univerza. Potom sa tvoje vedomie začne rozvíjať všetkými desiatimi smermi, ale cesta je vždy len jedna.
* Osho * / Zen: The Diamond Thunderbolt, / Kapitola 9

Naskytla sa ti príležitosť vidieť život vo všetkých jeho dimenziách, od tých najhlbších po najvyššie. Existujú dohromady, a keď skúseností pochopíme, že temné a ťažké je rovnako dôležité ako svetlé a ľahké, získame úplne nový pohľad na svet.
Tým, že sa necháme preniknúť všetkými farbami života, sa staneme celistvejšími.

Rada: Nachádzaš sa v bode , kedy je potrebné aby si sa vzdelával v oblasti duchovných zákonov , navštevoval prednášky kurzy , semináre , čítal ezoterickú literatúru , cvičil jógu.
Prijímal nové informácie a učil sa z nich , poznával prírodné a vesmírne zákony .
Hľadaj pravdu , otváraj oči.

Odkladanie je skrátka blbosť. Zajtra sa tiež budeš musieť rozhodovať tak prečo nie dnes?
Myslíš, že zajtra budeš o niečo múdrejší než si dnes?
Myslíš že zajtra budeš živší než si dnes? Myslíš si, že zajtra budeš mladší ako dnes, čerstvejší ako dnes?
Zajtra budeš starší, budeš mať menej odvahy; zajtra budeš mať viac skúseností a budeš sa snažiť viac chytračiť, zo zajtrajškom sa tiež priblíži viac tvoja smrť – potkneš sa a začneš sa viac báť. Nikdy nič neodkladaj na zajtra pretože kto vie? Zajtrajšok možno príde, možno nie. Keď sa máš rozhodnúť, rozhodni sa hneď teraz , neodkladaj všetko donekonečna.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 8

Hovorí sa, že zajtrajška sa nikdy nedočkáš, ale nech sa to hovorí , väčšina z nás má sklon zabúdať, v čom to naozaj väzí. V skutočnosti je jediným výsledkom odkladania vecí nepríjemný a depresívny pocit, že sme niečo nedotiahli do konca a že sme sa niekde “Zasekli”. Akonáhle sa zbavíš myšlienok, ktoré ti bránia niečo urobiť hneď, pocítiš úľavu a expanziu a budeš sa diviť na čo si tak dlho čakal.

Rada: Neodkladaj svoje šťastie .Dopraj sám sebe plnohodnotný život tým že smerom k nemu vykročíš .

V existencií nikto nie je nadradený a nikto podradený. Steblo trávy a tá najväčšia hviezda sú si absolútne rovné …
Ale človek chce stať vyššie než ostatní, chce dobyť prírodu, preto musí neustále bojovať.
Z tohto boja sa odvíja celá zložitosť. Nevinný človek je ten, kto sa vzdal boja; už ho viac nezaujíma, či je vyššie, nemá záujem sa predvádzať a dokazovať, že je niečo extra; človek, ktorý je ako ružový kvet alebo kvapka rosy na lotosovom liste; kto sa stal súčasťou nekonečna; kto roztopil, splynul a zjednotil sa s oceánom a je iba jeho vlnou; kto nemá ani potuchy o “Ja”. Nevinnosť je zmiznutie “Ja”.
* Osho * / The White Lotus, / Kapitola 6

Niečo je u konca, niečo je dokončované. Nech už je to čokoľvek – práca, vzťah, domov ktorý si miloval, čokoľvek, čo ti pomáhalo definovať seba samého – je na čase sa od toho odpútať, prijať smútok s tým spojený, ale nepokúšať sa nič zadržiavať. Čaká na teba niečo väčšieho, na objavenie čakajú nové dimenzie. Prekročil si bod, od ktorého už niet návratu a gravitácia robí svoje. Pusti sa – predstavuje to oslobodenie.
Rada: Nechaj odísť , nelipni na nikom ani na ničom. Prinesie to do tvojho života viac slobody , priestoru a lásky .

Semienko nikdy nevie, čo sa deje, semienko nevie, ako vyzerá kvet. A semienko ani neverí, že má schopnosť stať sa prekrásnym kvetom. Cesta ku kvetu je dlhá, a vždy je bezpečnejšie sa na ňu nevydávať – veď na tomto doteraz neznámom chodníku nie je žiadna istota.
Nič nie je isté. Na ceste hrozí tisíc a jedno nebezpečenstvo, sú prichystané mnohé pasce – a semienko je bezpečné, uzavreté v pevnej šupke. Ale semienko to napriek tomu skúša – je to namáhavá činnosť, ohrozujúca škrupinu, ktorá je jeho bezpečím, ale začína sa niečo diať. Začína bitka: boj so zemou, s kameňmi, sa skalou. Semienko je tvrdé, ale výhonok je veľmi mäkký, a nebezpečenstva je veľa. Nebezpečenstvo nehrozí semienku, to môže prežiť stáročia, je to výhonok, ktorý je ohrozený. Výhonok vyráža do neznáma, za slnkom, za zdrojom svetla, bez toho že vie kam bez toho že vie prečo.
Ťažký je kríž na nesenie, ale semienko sníva svoj sen a púšťa sa na cestu. Rovnaká je cesta človeka. Je to ťažké. Potrebujeme viac odvahy.
Osho Dang Dang Doko Dang, Kapitola 4

Malý planý kvietok, ktorý prijal výzvu skál a kameňov na svojej ceste k svetlu. Je obklopený aurou jasného zlatého svetla, ktorá vyjadruje jeho drobnú osobitosť. Nemusí sa za ňu hanbiť, jasnosť jeho aury je rovná slnku. Ocitneme sa tvárou v tvár ťažkej situácii, máme možnosť voľby – buď môžeme byť mrzutí a hľadať niekoho, na koho by sme zvalili vinu za svoje útrapy, alebo môžeme prijať výzvu a rast.
Kvietok nám ukazuje cestu, ktorého túžba po živote ho vedie temnotou k svetlu. Nesnaží sa proti výzvam bojovať, ani sa im vyhnúť, ani ich odmietnuť. Výzvy sú proste tu, a keď sa semienko stáva kvetinou, musí ich prekonať. Rovnako tak aj ty maj odvahu rast a kvitnúť.

Rada : Postav sa strachu čelom a ver si , lebo si pod ochranou vesmíru .

Život je chvíľa na oslavu, pre radosť. Urob si z neho srandu, slávnosť a vstúpiš do chrámu.
Chrám nie je pre ľudí s pretiahnutou tvárou a nikdy pre nich ani nebol.
Pozri sa na život – vidíš azda niekedy smútok? Videl si niekedy strom v depresii? Videl si niekedy vtáka spútaného úzkosťou? Videl si azda niekedy neurotické zviera? Nie, život vôbec nie je taký. To len človek niekde zišiel z cesty a zišiel z nej preto, že si myslí, že je veľmi múdry, veľmi šikovný .Tvoje chytrosť je tvoja choroba. Nesnaž sa byť tak múdry.
Nezabudni sa zastaviť, nechoď do extrému. Trocha hlúposti a trocha múdrosti je tak akurát, a tá správna kombinácia z teba urobí Buddhu.
* Osho * / I Celebrate Myself, / Kapitola 4

Tri ženy, ktoré tancujú vo vetre a daždi nám pripomínajú, že oslavovanie nie je nikdy závislé na vonkajších okolnostiach. Nie je potreba čakať na nejaký zvláštny sviatok alebo oficiálnu príležitosť, na slnečný deň bez mráčika.
Skutočná oslava vychádza z radosti prežívanej hlboko vnútri , pretekajúca von, preteká piesňou, tancom a smiechom – a slzami vďačnosti.
Stále viac sa otváraš mnohým príležitostiam oslavovať život a šíriť túto nákazu aj na druhých . Nezdržuj sa plánovaním večierku do svojho kalendára. Rozpusť si vlasy, vyzuj si topánky a začni sa čľapotať v kalužiach práve teraz. Ten večierok je všade okolo teba v každučkom okamihu.

Rada: Raduj sa trebárs i z toho že máš možnosť sa vyplakať. Radosť je nosnou energiou s ktorej pomocou ľahko prejdete potrebným očistením .

Pripadáš si teda ako Outsider. To je dobre. Je to prechodné obdobie.
Musíš byť bdelý a neprepadnúť zúfalstvu a bolesti. Nepotrebuješ žiadnu útechu. Z toho už ľudstvo vyrástlo. Buď žena, buď muž a postav sa na vlastné nohy.
Jediný spôsob, ako sa spojiť s existenciou, je ísť dovnútra, pretože tam, vo svojom strede si s ňou v spojení vždy. Bol si fyzicky odpojený od svojej matky. To odpojenie bolo absolútne nevyhnutné, aby si sa mohol stáť sám sebou. Ale od univerza odpojený nie si. Tvoje spojenie s univerzom spočíva vo vedomí. Nemôžeš ho vidieť, takže je nutné ísť s veľkým uvedomením, pozornosťou a svedectvom hlboko dovnútra, tam to spojenie nájdeš.
* Osho * / God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth, / Kapitola 3

Kedykoľvek si pripadáme “vynechaní”, alebo vylúčení, začíname sa cítiť ako malé, bezbranné dieťa. Nie je na tom nič zvláštne, pretože tieto pocity sú hlboko zakorenené v našich skúsenostiach z detstva. Problém je v tom, že práve preto, že sú tak hlboko zakorenené, odohrávajú sa v našom živote znovu a znovu ako kazeta.
Teraz máš príležitosť tú kazetu zastaviť, prestať sa trýzniť myšlienkami, že nie si “dosť dobrý” na to, aby ťa druhí prijali a vzali medzi seba.
* Uvedom si korene týchto pocitov v minulosti a pusť sa starej bolesti. Uvidíš potom celkom jasne, ako môžeš otvoriť bránu a vstúpiť do toho, čím sa toľko túžiš stať. *

Rada: Nájdi v sebe a uzdrav svoje vnútorné dieťa tým , že necháš svoje zlé spomienky vyplávať na povrch z podvedomia do tvojho vedomia – osloboď ich svojím odpustením ..

Kým sa nerozlúčiš so svojou osobnosťou, nenájdeš svoju individualitu.
Individualita je daná existenciou, osobnosť vnútená spoločnosťou . Osobnosť je sociálna pohodlnosť. Spoločnosť nemôže tolerovať individualitu, pretože individualita za ňou nepôjde ako ovca. Individualita má kvalitu leva a lev kráča sám.
Ovce sú vždy v stáde, dúfajú, že to bude v stáde pohodlnejšie. Stádo im dáva pocit ochrany, bezpečia. Keď niekto zaútočí, v stáde sa skôr zachrániš. Ale sám? Len levy chodia sami. Každý z vás sa narodil ako lev. Spoločnosť vám dáva osobnosť: veľmi pohodlnú, hodnú a veľmi poslušnú osobnosť.
Spoločnosť nechce ľudí, ktorí sú absolútne oddaní slobode.
* Osho * / One Seed Makes the Whole Earth Green, / Kapitola 4

Starý zenový príbeh o levovi, ktorý vyrástol medzi ovcami a kým ho jeden starý lev nepritiahol k rybníku, kde mu ukázal na hladine jeho vlastný obraz, myslel si, že on sám je tiež ovca.
Mnoho z nás je ako lev z tohto príbehu – predstava, ktorú o sebe máme, nepochádza z našej bezprostrednej skúsenosti, ale z názoru druhých.
“Osobnosť” vnútená zvonku nahrádza individualitu, ktorá mohla vyrásť Zvnútra .. nedokážeme si uvedomiť svoju pravdivú identitu. Je na čase, aby si sa na hladine rybníka pozrel na svoj obraz, a oslobodil sa od všetkých domnienok, ktorými druhí podnietili tvoje myslenie.
Tancuj, behaj, poskakuj, krič čo ťa napadne: čokoľvek, čo prebudí spiaceho leva vnútri.

Rada: Odpusti svojím rodičom a len pozoruj sám seba ako sa tvoje naočkované programy a pochybnosti eliminujú .

Si mimo väzenia, mimo klietky, môžeš otvoriť svoje krídla a celá obloha je tvoja. Všetky hviezdy, mesiac a slnko ti patrí. Môžeš kedykoľvek zmiznúť v modrej večnosti nad nami …
Odlož lipnutie na tomto väzení, vyjdi z klietky a celá obloha je tvoja. Otvor Svoje krídla . Na tvoje vnútornej oblohe, v tvojom vnútornom svete je sloboda najvyššou hodnotou – všetko ostatné je podružné, existuje len blaženosť a extáza. Sú tu tisíce kvetov, nie je možné ich spočítať. Všetky sa stávajú skutočnými vďaka tvojej slobode.
* Osho * / Kresťanstvo, smrteľný jed a Zen, protijed všetkým jedom / Kapitola 6

Začiatok nového porozumenia – klietka je vždy otvorená a obloha je tu vždy pre naše pátranie – prirodzené cítiť sa neisto, ale dôležité je, aby neistotu prekryla príležitosť nové skúsenosti – skúsenosti bezstarostnosti a dobrodružstvo, vždy existujúce súbežne s neistotou. Pohybuj sa s ľahkosťou a jemnosťou. Zobuď si vnútorné chvenie. Roztiahni svoje krídla a buď slobodný.

Rada: Pochop že môžeš všetko čo chceš . Uvoľni priestor svojím vnútorným pravdám , lebo sú v súlade s láskou .

Každý pokrytec, ktorý dokáže dobre predstierať, sa môže stať vaším politickým vodcom, môže sa stať aj vaším kňazom. Všetko čo potrebuje je pokrytectvo, prefíkanosť a fasádu, za ktorú skrýva svoju tvár.
Vaši politici žijú dva životy, vaši kňazi žijú dva životy – jeden predo dverami, druhý za dverami. A život za dverami je ich reálny život.
Ich úsmevy predo dvermi sú falošné, ich tváre vyzerajúce tak nevinne sú iba predstierané.
Ak chcete vidieť realitu ich života, musíte ich vidieť z ich strany dverí. Tam ukazujú svoju nahotu.
Sú to dva druhy ľudí, ktorí ovládajú spoločnosť. Rýchlo zistíme, ako ovládajú ľudstvo – činí ich slabými, vnucujú im pocit viny a neschopnosti. Ničia ľudskú dôstojnosť, oberajú ich o všetku slávu, ponižujú ich. Nachádzajú jemné cestičky poníženia – nútia ľudí, aby sa ponižovali sami, sami ničili svoju dôstojnosť.
* Osho * / Biely lotos, / Kapitola 10

Spoznávaš tohto muža? Všetci, ale najmä nevinní a úprimní, majú vo svojej mysli čosi z politikov ukryté. V skutočnosti sama myseľ koná ako politik. Je pre ňu prirodzené plánovať, budovať schémy a pokúšať sa manipulovať situácie a osoby tak, aby dostala to čo chce. Tu je myseľ predstavovaná hadom, pokrytým mrakmi a “hovoriacim rozoklaným jazykom”.
Dôležitým faktom v prejave je fakt, že obe tváre sú falošné. Sladká, nevinná maska hovoriaca “dôveruj mi”, rovnako ako nepriateľská, jedovatá maska tvrdiaca “mám s tebou svoje zámery”. Politici nemajú skutočnú tvár. Celá tá hra je lož.
Dobre sa na seba pozri, či tiež nehráš túto hru. To, čo uvidíš, môže byť bolestné, nie však natoľko bolestné ako pokračovanie hry.
Táto hra neprospieva záujmom žiadnej osoby, najmenej potom tvojim záujmom. čokoľvek, čo dosiahneš touto cestou, sa ti môže v rukách rozpadnúť na prach.

Rada: Vždy je lepšia krutá pravda ako sladká lož

Porovnanie so sebou prináša podriadenosť a nadriadenosť. keď nebudeš porovnávať, všetka podriadenosť a nadriadenosť miznú. Potom si, jednoducho tu si. Malý ker, alebo veľký strom – na tom nezáleží; ty si sám sebou. Ty si potrebný. Každé steblo trávy je rovnako potrebné ako tá najväčšia hviezda.
Stačí sa rozhliadnuť okolo seba. Všetko je potrebné a všetko do seba zapadá. Je to organická jednota: nikto nie je vyššie a nikto nie je nižšie, nadradený ani podriadený.
Všetci sú neporovnateľne jedineční.
* Osho * / The Sun Rises in the Evening, / Kapitola 4

Kto ti povedal, že bambus je krajšia ako dub, alebo že dub je cennejší než bambus? Myslíš, že dub by chcel mať kmeň rovnako dutý ako bambus? Žiarli snáď bambus na dub, pretože je väčší a na jeseň mení farbu lístia?
Samotná myšlienka, že by sa dva stromy vzájomne porovnávali, je smiešna, ale pre nás ľudí je vymanenie sa z tohto starého zvyku veľmi ťažké.
Priznajme si, že vždy bude niekto, kto je krajší, talentovanejší, silnejší, alebo zdanlivo šťastnejší ako ty. Zároveň tu tiež vždy budú tí, ktorí na tom vo všetkých smeroch budú ešte horšie ako ty. Cesta k nájdenie seba samého nespočíva v tom, že sa budeš porovnávať s druhými, ale v napĺňaní tvojho potenciálu tým najlepším možným spôsobom.

Rada: Skús prestať hodnotiť rozumom a navnímaj seba i druhých skrze svoje srdce .

V sanskrte sa to volá / alaya Vigyan /
* neustále odhadzuješ veci, ktoré si chcel urobiť * ale kvôli tvojmu spoločenskému postaveniu, kultúre, civilizácii si nemohol. Ale ony sa tam všetky hromadia a ovplyvňujú veľmi nepriamo tvoje konanie, tvoj život.
Priamo sa s nimi nestretneš, pretože si ich potlačil do temnoty, ale z tej temnej strany ovplyvňujú tvoje správanie. Sú nebezpečné. Držať v sebe všetky tieto zábrany je nebezpečné.
Je možné, že práve tieto veci keď dôjdu do svojho vyvrcholenia, spôsobujú šialenstvo.
Šialenstvo nie je nič iné než bod, ku ktorému všetky tieto potlačenia dôjdu keď už ich nie je možné kontrolovať a meditácia je tá jediná cesta k tvojmu absolútnemu duševnému zdraviu.
* Osho * / The Great Zen Master Tá Hui, Ch. 20 / Kapitol

Je nevyhnutne dôležité nájsť spôsob, ako uvoľniť akékoľvek napätie a stres, ktoré sa v tebe nahromadilo. * tlč do vankúša, skáč hore a dolu, vyjdi do prírody a krič pod holým nebom – urob čokoľvek, čo otrasie tvojou energiou a nechá ju voľne prúdiť.
Nečakaj, až dôjde ku katastrofe.

Rada : Nepopieraj sám seba . Máš právo žiť vlastným , originálnym a možno úplne iným životom ako ostatní . Začni byť sám sebou a uč sa veriť že je to tak správne .

To je jediný rozdiel medzi snom a skutočnosťou: skutočnosť vám na rozdiel od sna umožňuje pochybovať.
Pre mňa znamená schopnosť pochybovať to najväčšie požehnanie, akého sa ľudstvu dostalo. Náboženstvo bolo vždy nepriateľské, pretože sa snažilo vykoreniť pochybnosť – a to z jedného prostého dôvodu: chcelo, aby ľudia verili určitým ilúziám, ktoré im kázalo …
Prečo asi ľudia, ako bol Gautama Budha tak trvali na tom, že celá existencia – okrem tvojho vedomia – je pominuteľnosť utkaná z rovnakého vlákna ako naše sny? Ilúzia neexistuje. Skutočnosť existuje. Maja je niečo medzi – takmer existuje. Pokiaľ ide o naše každodenné činnosti, môže byť považovaná za realitu. Iba v tom najvyššom zmysle, z vrcholku tvojho osvietenia, sa stáva neskutočným, iluzórnym.
* Osho * / The Great Zen Master Tá Hui, / Kapitola 12

Keď sa zameriame na okolitý svet, zamotávame sa až príliš často do svojho posudzovania – toto je dobré a tamto je zlé, toto chcem a tamto nechcem. Tieto súdy nás drží v sieti našich ilúzií, ospalosti, našich starých návykov a modelov správania.
Zahoď svoju myseľ plnú názorov a pozri sa dovnútra. Tam môžeš spočinúť vo svojej vlastnej hlbokej pravde, kde rozdiel medzi snami a realitou už dávno poznáš.

Rada : Musíš chcieť poznať pravdu a otvoriť oči . Chcieť…

Rozhliadni sa okolo, pozri sa do očí dieťaťu alebo svojmu milému, svojej matke, svojmu priateľovi alebo skús len pocítiť strom.
Objal si niekedy strom? Objím strom a raz spoznáš, že si to nebol len ty, ktorý si objal strom, ale že strom ťa tiež objíma.
Potom pochopíš, že strom nie je len nejaká forma, prírodný druh o ktorom hovoria botanici… je to Boh vo svojej nepoznanej podobe – tak zelený a plný kvetov, je ti tak blízko, vábi ťa, znovu a znovu ťa privoláva.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 2

“Zážitok” je niečo, čo si môžeme zapísať do denníka, zachytiť na film a vložiť do albumu.
“Prežívanie” je pocit údivu, rozochvenie z kontaktu, nežný dotyk nášho spojenia so všetkým, čo nás obklopuje.
Príroda nebije na bubon, keď rozkvitnú všetky kvety, ani sa neozvú smutné tóny keď na jeseň padá lístie zo stromov. Ale keď sa k nej priblížime tým správnym spôsobom, môže nám prezradiť mnohé tajomstvá. Ak si v poslednej dobe ešte nezačul šepot prírody, prišiel ten správny čas dať jej k tomu príležitosť.

Rada :Nepotlačuj viac svoje emócie .Nepodceňuj ich a venuj im svoju plnú pozornosť.
Najskôr emóciu pomenuj ( hnev, zloba, beznádej…) a potom ju začni pomaly a vedome uvoľňovať .

Najprv medituj, buď blažený. Mnoho lásky potom príde svojou vlastnou cestou. A byť s ostatnými bude rovnako krásne, ako byť sám. Bude to tiež jednoduché. Nie si závislý na druhých a nečiníš druhých závislými na sebe.
Potom je to vždy priateľstvo. Nikdy sa z toho nestane pripútanosť, bude to vždy spriaznenosť.
Buď vo vzťahu , ku spriaznenosti vedie láska. Buď vo vzťahu; kým všetko pôjde krásne; zdieľaj ho. A keď uvidíš, že prišla chvíľa, kedy sa vaše cesty rozchádzajú, rozlúč sa s veľkou vďačnosťou za všetko, čo pre teba ten druhý znamenal, za všetku radosť a potešenie, za všetky krásne chvíle strávené pohromade. Bez trápenia, bez bolesti; jednoducho sa rozlúčte.
* Osho * / The White Lotus, / Kapitola 10

Konáre dvoch stromov sa vzájomne prepletajú, ich opadané krásne sfarbené lístie sa na zemi premiešava. Je to, ako by sa nebo a krajiny spojili láskou. Každý z nich však stojí sám, zakorenený v pôde, každý je sám spojený s krajinou. Predstavujú tak naozajstných priateľov, vyzretých, prirodzených, dobre spolu vychádzajúcich.
V ich vzťahu nie je žiadna naliehavosť, potreba ani túžba čokoľvek na druhom zmeniť.
Si pripravený pre taký druh priateľstva.
Možno pritom zistíš, že prestávaš mať záujem o všetky tie drámy a romance. Nie je to strata. Je to zrod vyššej viac milujúcej kvality na základe hlbokej skúsenosti. Zrodenie ničím nepodmienenej lásky, bez očakávania a požiadaviek.

Jedinou úlohou majstra je premeniť kolapsy do prielomov. psychoterapeut ťa jednoducho zapláta. To je jeho úloha. Nie je tu, aby ťa zmenil. Ty ale potrebuješ meta psychológiu, psychológiu Budhov.
Tým najväčším životným dobrodružstvom je vedomý priechod kolapsom. Je to extrémne riskantné, pretože nemáš najmenší záruku, že sa kolaps stane aj prielomom. Stane sa to, ale tieto veci nie sú nikdy isté. Tvoj chaos je odveký – mnoho, mnoho životov si žil v chaose.
Je hustý, beznádejný a nepreniknuteľný. Je to takmer ako univerzum samo.
Keď do neho vstúpiš so svojimi obmedzenými možnosťami, je to samozrejme nebezpečné.
Ten, kto sa však neutkal s týmto nebezpečenstvom sa nikdy nestane celistvým, nikdy sa nestane nerozdeliteľnou bytosťou.
Meditácia je metóda, ktorá ti chaosom, temnou nocou duše, pomôže prejsť vyrovnane, disciplinovane a s bdelosťou.
Úsvit nie je ďaleko, ale než začne svitať, musíš prečkať temnú noc. Čím bližšie bude svitanie, tým temnejšia bude noc.
* Osho * / Walking in Zen, Sitting in Zen, / Kapitola 1

Každý z nás sa niekedy dostane do takej situácie kedy už má všetkého dosť. V tú chvíľu máme pocit, že niečo musíme urobiť, čokoľvek aj keď sa neskôr môže ukázať že sme urobili chybu – aby sme odhodili všetko, čo nás ťaží, zväzuje a obmedzuje.
Keď nič neurobíme hrozí že to všetko zadusí a zmrzačí samotnú našu životnú energiu.
Ak máš pocit, že máš všetkého dosť, dovoľ si riskovať a rozbiť tie staré konštrukcie a obmedzenia, čo bránili tvojej životnej energiu, aby voľne prúdila. Až to urobíš, budeš prekvapený, koľko sily a vitality môže tento prielom priniesť tvojmu životu.

Načúvanie je jedno z hlavných tajomstiev vstupu do chrámu božieho.
Načúvanie znamená pasivitu. Keď naozaj počúvaš, musíš na seba úplne zabudnúť – ak chceš naozaj počúvať. Keď niekomu pozorne počúvaš, zabúdaš na seba samého. Ak máš stále na zreteli seba, nikdy nemôžeš skutočne načúvať. Stále si uvedomuješ seba samého – a len predstieraš načúvanie, v skutočnosti nepočuješ nič.
Môžeš kývať hlavou, môžeš hovoriť áno či nie – ale v skutočnosti nepočúvaš. Keď počúvame, meníme sa – stávame sa pasívnymi, prijímajúcimi – podobne ako v maternici, prijímame ženský element.
Prijatím ženského elementu môžeš dosiahnuť niečoho iného – nemôžeš prísť k Bohu ako agresívny dobyvateľ. Boha môžeš dosiahnuť … alebo lepšie povedané, Boh k tebe môže prísť iba keď si prijímajúci, žensky prijímajúci. Keď prevažuje jin, dvere sú otvorené. A ty čakáš. Načúvanie je umenie stať sa pasívny.
* Osho * / Náhly tresk hromu, / Kapitola 5

Prijímanie reprezentuje ženskú, prijímajúcu kvalitu vody a emócií. Jej ruky sú vztiahnuté nahor k prijímaniu, ona sama je úplne ponorená vo vode. Nemá žiadnu hlavu, žiadna činnosť ani agresívna myseľ nekazí jej absolútnu otvorenosť. Tak ako je napĺňaná, sa súčasne i vyprázdňuje, preteká a opäť prijíma. Lotos vykvitá z dokonalej harmónie s vesmírom, ktorá sa stáva zjavnou v okamihu, keď s ňou Spolucítiš.
Kráľovná vody značí čas neohraničenosti a vďačnosti za čokoľvek, čo život prináša, bez akýchkoľvek očakávaní a požiadaviek. Žiadne povinnosti ani myšlienky na odmenu či odplatu nie sú dôležité. Citlivosť, intuícia a súcit sú kvality, ktoré teraz vyžarujú a rozpúšťa všetky prekážky ktoré nás držia oddelené od ostatných i od celku.

Rada: Umenie prijímať je rovnako dôležité ako umenie dávať .Oboje je láska..

Keď sedíte v kine, vždy sa pozeráte na plátno, nikdy sa nepozeráte dozadu – vzadu je premietačka. V skutočnosti ten film na plátne vôbec nie je; je to len projekcie svetla a tieňa. Film existuje len tam vzadu, lenže tam sa ty nikdy nepozeráš. Je tam premietačka.
Tvoja myseľ stojí vzadu za celou touto vecou, tvoja myseľ je tiež tá premietačka. Ale tie sa vždy pozeráš na druhých, pretože tým plátnom sú tí oni.
Keď si zamilovaný, zdá sa ti osoba neporovnateľne krásna. Keď nenávidíš, je ten istý človek najškaredší zo všetkých, a pritom si ani neuvedomíš ako môže byť jeden a ten istý človek tým najškaredším aj tým najkrajším zároveň … Jediný spôsob, ako prísť k pravde je naučiť sa, ako byť bezprostredne prítomný vo svojom vnímaní, ako odstrániť výpomoc mysle.
Toto zasahovanie mysle je problém, pretože myseľ môže vytvárať len sny …
A vďaka tvojmu nadšeniu začínajú sny vyzerať ako realita. Keď si nadšený príliš, potom si omámený, si mimo svoje zmysly. Potom čokoľvek, čo vidíš je len tvoja projekcia. A existuje práve toľko svetov, koľko je myslí, pretože každá myseľ žije vo svojom vlastnom svete.
* Osho * / Hsin Hsin Ming: The Book of Nothing, / Kapitola

Muž a žena si vzájomne hľadia do tváre, a pritom nie sú schopní jeden druhého vidieť jasne. Každý si premieta predstavu, ktorú si utvoril vo svojej mysli a ktorá teraz prekrýva skutočnú tvár osoby na ktorú sa pozerá.
Každý sa niekedy môže zamotať do premietanie celých filmov podľa vlastného scenáre na ľudí a udalosti okolo.
Stáva sa to vtedy, keď si nie sme plne vedomí našich očakávaní, túžob a súdov; miesto aby sme za ne prevzali zodpovednosť a prijali ich, skúšame ich prisúdiť iným. Projekcia môže byť diabolská alebo božská, rušivá alebo príjemná, ale stále je to projekcia – mrak, ktorý nám bráni vidieť realitu takú aká je. Jediné východisko je pochopiť, o akú hru sa tu koná.
* Až zase budete niekoho posudzovať, otočte to naopak: Naozaj to, čo vidíš v druhých patrí tebe? * Je tvoja vízia jasná alebo zastrená tým čo práve chceš vidieť? ..

Rada: Buď si vedomý ( alebo si vypíš všetky svoje názory a presvedčenia ktoré v tebe znejú ( o sebe , o partnerovi , o ľuďoch , peniazoch ,živote , sexe..) a potom to zabudni alebo spáľ . Tak uvoľníš priestor vo svojom vedomí pre nové informácie .

Ľudia sa boja tých, ktorí poznajú sami seba, majú z nich strach. Tí, ktorí poznajú sami seba, majú totiž určitú silu, auru a príťažlivosť, charizma, ktoré môže vytiahnuť mladých ľudí z väzenia tradícií …
Osvieteného človeka nemožno zotročiť, nemožno ho uväzniť …
Každý génius, ktorý vie niečo o vnútri človeka je odsúdený na to, aby vyčnieval, aby sa stal rušivú silou. Stádo nechce byť vyrušované, hoci je na tom biedne. Stádo si na tú biedu už zvyklo. A ktokoľvek, kto na tom biedne nie je, vyzerá ako votrelec.
Osvietený človek je ten najväčší cudzinec na svete; zdá sa, že nikomu nepatrí.
Neobmedzuje ho žiadna komunita, žiadna spoločnosť, žiadny národ.
Osho The Zen Manifesto: Freedom from Oneself, Kapitola

Autoritatívne a mocná postava jasne drží svoj osud vo svojich rukách. Na ramene má slnečné znamenie a pochodeň, ktorú drží v pravej ruke, symbolizuje svetlo tvrdo vybojované pravdy. Nech je chudobný alebo bohatý, je rebel skutočným vládcom pretože sa oslobodil z reťazí spoločenského útlaku a názorovej podmienenosti.
Vytvaroval sám seba tak, že prijal všetky farby dúhy, vystúpil z temnoty beztvarých koreňov svoje nevedomé minulosti a nechal si narásť krídla, aby mohol letieť do oblakov.
Už samotná podstata jeho bytia je vzdorovitá – nie preto, že by chcel s niekým bojovať, ale preto, že našiel svoju pravú prirodzenosť a je odhodlaný žiť v súlade s ňou. Jeho duchovným zvieraťom je orol ako posol medzi nebom a zemou.
Rebel nás vyzýva, aby sme boli odvážni a prevzali zodpovednosť za to, kto sme a žili svoju vlastnú pravdu.

Rada :Nauč sa hovoriť nie bez pocitu viny , stoj sám za sebou , no nebojuj , háj si svoje práva a nenechaj sa obmedzovať okolím .

Vesmír chce, aby si žil v hojnosti, totálne a intenzívne – nie na minimum ale na maximum.
Tvoj život by sa mal dotknúť druhých. Tvoja blaženosť, blahorečnosť tvoja extáza by v tebe nemala zostať ukrytá ako semienko.
Mala by sa roztvoriť ako kvetina a šíriť svoju vôňu okolo pre všetkých.
To je skutočný súcit, naozajstná láska: zdieľanie tvojho osvietenia, zdieľanie tvojho božského tanca.
* Osho * / Christianity, the Deadliest Poison and Zen, the Antidote to all Poisons, /
Kapitola 5

Kráľovná dúhy je fantastická kvetina, ktorá dosiahla vrchol svojho rozkvetu a svojich farieb. Je veľmi sexuálna, veľmi živá a plná možností. Zhora na ňu v harmónii s jej vlastným rozkvetom padajú kvety a okolo kvetu, na ktorom sedí, sú hravo rozvírenie vody emócií.
Práve teraz sa možno cítiš ako záhrada kvetín, zavlažovaná zo všetkých strán požehnaním.
Privítaj včely, pozvi vtáky napiť sa zo svojho nektáru.
Rozširuj svoju radosť okolo, podeľ sa o ňu so všetkými.

Rada: Ak si žena , daj prednosť krehkosti ,jemnosti a zraniteľnosti pred hrdinstvom typu :
Všetko zvládnem sama ! A ak si muž , prejavuj prirodzenosť svojej osobnosti a maj sa rád .

Ak si sám, nie si sám, si jednoducho osamelý – a medzi osamelosťou a samotou je obrovský rozdiel. Keď si osamelý, potom myslíš na druhých, chýbajú ti. Osamelosť je negatívny stav.
Máš pocit, že by to bolo lepšie, keby tu niekto bol s tebou – tvoj kamarát, manžel, matka, tvoj milý, tvoja manželka. Bolo by lepšie, keby tu niekto bol, lenže nie je.
Osamelosť je absencia druhých.
* Samota je prítomnosť seba samého. * Samota je veľmi pozitívna. Je to prítomnosť, pretekajúca prítomnosť. Si tak naplnený prítomnosťou, že ňou môžeš naplniť celý svet a nikoho iného nepotrebuješ.
* Osho * / The Discipline of transcendencie / Zväzok 1, Kapitola 2

Keď v našom živote nie je nikto “dôležitý”, môžeme byť buď osamelí, alebo si užívať slobodu, ktorú samota prináša. Keď u druhých nenachádzame žiadnu podporu pre naše hlboké cítenie pravdy môžeme sa buď cítiť izolovane a jedovito, alebo sa radovať zo skutočnosti, že je naša vízia tak silná, že prežije aj mocnú ľudskú potrebu súhlasu rodiny, priateľov alebo kolegov. Ak pred takou situáciou stojíš, dobre si uvedom, ako si sa
rozhodol pozerať na svoju “samotu”, a za svoje rozhodnutie prijmi zodpovednosť. Jedným z najvýznamnejších príspevkov Gautamu Budhu duchovnému životu ľudstva bolo to, že svojim žiakom neprestával opakovať: “Buďte svetlom sami sebe.”
Napokon, každý z nás v sebe musí rozvinúť schopnosť prejsť temnotou bez spoločníkov, máp a sprievodcov.

Rada :Prijmi samotu ako dar, nebráň sa jej , ani ju nezaháňaj vyhľadávaním spoločnosti .
Nemusíš ničiť svoje vzťahy , len sa plne venuj sám sebe .Kto ťa miluje , ten ťa neopustí .

Ľudia, ktorí sa ovládajú sú stále nervózny, pretože hlboko v nich sa stále ukrýva zmätok.
Keď sa nekontroluješ, si voľne plynúce a živý, potom nie si nervózny. O nervozite nemôže byť ani reč – nech sa deje, čo sa deje. Od budúcnosti nič neočakávaš, neberieš na seba žiadne role. Tak prečo by si mal byť nervózny?
K tomu, aby sme udržali našu myseľ pod kontrolou, musíme byť neustále tak chladní a zmrazený, aby do našich končatín, do nášho tela nemohla prúdiť žiadna životnej energie.
Keby energia mohla voľne prúdiť, vyplávalo by všetko potláčanie na povrch. Preto sa ľudia naučili, ako byť chladnými, ako sa dotýkať druhých, bez toho aby sa ich dotkli, ako vidieť druhých a napriek tomu ich nevidieť.
37Ľudia žijú v otrepaných frázach – “Ahoj! Ako sa máš?” Nikto tým naozaj nič nemyslí.
Používame tieto frázy, aby sme sa vyhli naozajstnému stretnutiu. Ľudia sa nepozerajú druhým do očí, nedrží sa za ruky, nesnažia sa vnímať energiu druhého…
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 5

Sebaovládania a kontrola majú zaiste svoje miesto aj čas, ale keď ich necháme riadiť náš život, skončíme úplne stuhnutý.
Kráľ mrakov nám pripomína, aby sme sa zhlboka nadýchli, povolili kravatu a brali veci s nadhľadom. Keď urobíme chybu, je to v poriadku. Život je predsa oveľa viac, než mať všetko pod kontrolou.

Rada: Neriaď svoj život rozumom . Pomaly ustupuj od svojej sebakontroly , nech ti môže pomôcť tvoje vyššie ja .

Bolo to už povedané veľakrát, vo všetkých dobách. Všetci nábožní ľudia to hovorili: “Sami prichádzame na tento svet, sami odchádzame.” Všetka spoločnosť je ilúzia. Samotná myšlienka našej spoločnosti vychádza z toho, že sme sami a samota nás bolí. Chceme svoju samotu utopiť vo vzťahoch …
Preto toľko vyžadujeme lásku. Len sa na to skúste pozrieť. Normálne si myslíte, že ste sa zamilovali do nejakého človeka, pretože je krásny.
To nie je pravda.
Opak je pravdou: zamilovali ste sa, pretože nemôžete byť sami. Bolo to nevyhnutné. Chcel si nejako utiecť sám pred sebou. A sú tu ľudia, ktorí sa nezamilujú do človeka, zamilujú sa do peňazí. Idú za peniazmi, idú za mocou, stávajú sa z nich politici. Tým sa tiež vyhýbajú svoje samote. Keď sa pozrieš na človeka, keď sa pozrieš na seba, budeš prekvapený – všetky tvoje aktivity majú jediného spoločného menovateľa.
Bojíš sa svojej samoty. Všetko ostatné sú len výhovorky. skutočná príčina je, že sa cítiš veľmi osamelý.
* Osho * / Take it Easy, / Volume 2, Kapitola 1

Jedného čarovného večera stretneš druhú polovicu svojej duše, toho dokonalého človeka, ktorý uspokojí všetky tvoje potreby a splní všetky tvoja priania. Správne? Zle! Táto fantázia má svoje korene v našej spomienke na maternicu, kde sme boli v bezpečí a “zajedno” s našou matkou; nie je divu, že sa celý život túžime po tom tam vrátiť. Je to sen. A je udivujúce, ako tvrdošijne na ňom lipneme, tvárou v tvár realite.
Nikto, nech už tvoj terajší partner alebo ten vysnívaný z budúcnosti, nemá povinnosť priniesť ti tvoje šťastie na podnose – ani nemôže, aj keby chcel.
Skutočná láska nepramení zo snahy vyriešiť naše potreby závislosťou na druhom človeku, ale z nášho vlastného vnútorného bohatstva a vyspelosti.
Potom máme toľko lásky na rozdávanie, že k sebe prirodzene priťahujeme milenca.

Rada : tvoje modlitby a túžby sú márne pokiaľ nezmeníš postoj zo „chcem ́ ́ na verím .
Praj si pre sebe to čo je v súlade s tvojou dušou , s tvojím vyšším ja aj keď ešte nemusíš
vedieť čo to je .

Človek je rozdelený. Schizofrénia je normálny stav človeka – aspoň teraz. V primitívnej spoločnosti tomu možno bolo inak, ale stovky rokov výchovy, civilizácie, kultúry a náboženstva urobili z človeka dav – rozpoltený, rozdelený, nezlučiteľný …
Ale pretože táto rozpoltenosť je proti jeho prirodzenosti, jednota stále prežíva ukrytá kdesi hlboko. Pretože ľudská duša je len jedna môže celá výchova narušiť len okraj človeka.
Stred zostáva nedotknutý – tak človek pokračuje v živote. Lenže jeho život sa stal peklom.
Všetkým úsilím zenu je zbaviť človeka tejto schizofrénie, zbaviť ho rozdvojenej osobnosti, rozpoltenej mysle, stať sa nerozdeleným, zjednoteným, sústredeným, vykryštalizovaným.
Tak, ako teraz si, nemôžeš povedať, že si. Si ako trhovisko – kopa hlasov. Keď chceš povedať “áno” je u toho hneď “nie”.
Nemôžeš ani plne zašepkať “áno” …
Takto nie je možné byť šťastný; zúfalstvo je prirodzený následok rozdvojenej osobnosti.
* Osho * / Dang Dang Doko Dang, / Kapitola 3

My sa ocitáme presne v rovnakej situácii, keď sa zasekne vo svojej nerozhodnej a dualistickej mysli .Mám sa pustiť rukami a padať hlavou dolu, alebo uvoľniť nohy a padať po nohách? Mám ísť sem alebo tam? Mám povedať áno alebo nie? Či už sa rozhodneme akokoľvek, vždy začneme premýšľať či sme sa nemali rozhodnúť inak. Jediným východiskom z tejto dilemy je, bohužiaľ, pustiť sa na oboch koncoch naraz. Z tejto situácie sa nedostaneš tým, že ju vyriešiš písaním zoznamov pre a proti alebo privolaním svojej
mysli na pomoc. radšej nasleduj svoje srdce, či ho nájdeš. A keď ho nemôžeš nájsť, jednoducho skoč – tvoje srdce začne biť tak rýchlo, že nebude pochýb, kde ho máš.

Rada: Odpočiň si , zrelaxuj sa , dopraj si pokoj a až potom hľadaj riešenia..

Pamätaj si, že táto bolesť tu nie je od toho, aby si bol smutný. V tom sa mnohí ľudia mýlia … táto bolesť je tu len preto, aby si sa stal bdelejším – pretože sa ľudia stávajú bdelými až vtedy, keď sa im šíp zabodne hlboko do srdca a zraní ich . Inak sa bdelými nestanú.
Keď je život jednoduchý, pohodlný, príjemný, kto by sa staral? Komu by sa chcelo byť bdelým? Keď vám ale zomrie priateľ, existuje určitá možnosť.
Keď sa s tebou rozíde tvoja žena – a ty si úplne sám uprostred temných nocí. Toľko si ju miloval a stavil si všetko, čo si mal a naraz, z ničoho nič, je preč. Plakať vo svojej osamelosti je príležitosť, ktorá ti, keď ju využiješ, môže pomôcť k uvedomeniu. Ten šíp bolí: môžeš ho využiť.
Bolesť tu nie je preto, aby si bol zúfalý, je tu preto, aby ťa urobila bdelejším. A keď si bdelý, zúfalstvo zmizne.
* Osho * / Take it Easy, / Volume, 2 Kapitola 12

Ananda, bratranec a žiak Gautamu Budhu Bol Buddhovi neustále po boku, pripravený vyplniť každej jeho želanie v plných dva a štyridsať rokov. V príbehu sa hovorí, že keď Budha zomrel, Ananda u neho stále sedel a plakal. Ostatní žiaci ho odhaľovali zle, že nič nechápe: Budha zomrel úplne naplnený; mal by sa teda radovať. Ale Ananda povedal:
“Nepochopili ste ma. Neplač kvôli nemu, ale kvôli sebe, pretože po všetky tie roky som bol neustále po jeho boku a rovnako som ničoho nedosiahol. “Ananda zostal hore celú noc, hlboko meditoval a preciťoval svoju bolesť a smútok. Hovorí sa, že do rána bol osvietený.
Obdobie veľkého smútku sa tiež môže stať obdobím veľké transformácie. Aby však k takejto transformácii mohlo dôjsť, musíme ísť hlboko, až k samotným koreňom našej bolesti a prežiť ju takú, aká je, bez obviňovania a sebaľútosti.

Rada: Nepotlačuj svoj smútok. Rešpektuj ho ako boží dar a súčasť života. Príjmi pani Bolesť ako druhú tvár lásky a dôveruj jej .

Keď hovorím “staň sa vodou”, mám na mysli staň sa prúdom; neuviazni na jednom mieste.
Pohybuj sa a pohybuj sa ako voda.
Lao-c’ hovorí: cesta Tao je cesta vody. Pohybuje sa ako voda.
A ako sa pohybuje voda? Rieka? Na jej pohybe je niekoľko krásnych vecí. Jednou z nich je, že vždy smeruje do hĺbky, vždy vyhľadáva tú najspodnejšiu zem. Je nenáročná; netúži po tom byť prvá, chce byť posledná.
Pamätaj, čo povedal Ježiš: “Tí, čo sú tu posledný, budú v mojom božom kráľovstve prvý.”
Hovorí o ceste Tao, ceste vody – nie je to len zmienka alebo náhodná súvislosť, skutočne o nej hovorí. Buď posledný, buď nenáročný. Ctižiadosť je cesta do kopca. Voda tečie dole, vyhľadáva tú najnižšiu úroveň, chce byť bezmenná. Nechce si dokazovať svoju jedinečnosť, výnimočnosť, výlučnosť. Nemá žiadne ego.
Osho Take it Easy, Volume 1, Kapitola 14

Postava leží celkom voľne a nenútene vo vode a necháva sa unášať prúdom. Postava ovládla umenie byť pasívny a prijímajúci, bez toho aby bola otupená alebo ospalá. Je iba prístupná prúdeniu života, ani ju nenapadne povedať: “Toto nemám rada.”, Alebo: “Radšej by som išla inou cestou.”
V každom okamihu svojho života sa môžeme rozhodnúť, či vstúpime do vôd života a necháme sa unášať, alebo sa budeme pokúšať plávať proti prúdu. Teraz dokážeš plynúť s prúdom a dôverovať životu, že podporí tvoje uvoľnenie a zanesie ťa presne tam, kde ťa chce mať. Nechaj pocitu uvoľnenia a dôvery zosilniť; všetko sa deje tak, ako má.

Rada: Pozoruj dianie okolo seba , no nezasahuj doň , nechávaj veciam voľný priebeh ,
uvoľni sa a odovzdaj sa s dôverou životu .

Meditácia je svojím spôsobom liek – jej užívanie je len dočasné. Akonáhle raz spoznáš ten stav, potom už nepotrebuješ žiadnu zvláštnu meditáciu, potom sa meditácia bude šíriť celým životom. Chôdza je zen, sedenie je zen.
Aký je to stav a čoho sa týka? Človek ide pozorne, bdelo, veselo, bez motivácie, sústredený, milujúci, plynúci. Chôdza je prechádzka.
Láskyplne, bdelo, pozorne sedí bez motivácie – nesedí pre nejaký zvláštny účel, len vychutnáva, ako krásne je sedieť len tak, pre nič za nič, ako je to uvoľňujúce, aký je to oddych …
Po dlhej prechádzke si sadneš pod strom a vánok ťa ochladí. V každom okamihu musí byť človek nenútený – nesnaží sa nič zdokonaľovať, kultivovať alebo precvičovať. Chôdza je zen, sedenie je zen.
Hovoriť alebo mlčať, v pohybe či v nehybnosti. Podstatou je nenútenosť.
Podstatou je nenútenosť: to je tá kľúčová veta.
Rob, čokoľvek robíš, ale vo svojom najhlbšom jadre zostaň nenúteným, pokojným, rozvážnym, sústredeným.
* Osho * / The Sun Rises in the Evening, / Kapitola 7

Svoj domov si nosíme všade so sebou. Nie je potrebné ponáhľať, nie je potrebné hľadať prístrešok inde. Dokonca aj keď sa dostaneme do hlbokých vôd emócií, môžeme zostať sami v sebe, voľní od našich väzieb.
Si pripravený sa vzdať všetkých očakávaní, ktoré sa vzťahovali k tebe alebo k druhým, a prevziať zodpovednosť za akékoľvek ilúzie, ktorými si sa obopínal. Nie je potrebné nič robiť, len spočinúť v plnosti toho, kto práve teraz si.
Keď tvoje túžby, nádeje a sny povädnú tým lepšie. Ich zmiznutie uvoľňuje priestor pre nový pokoj a prijatie toho čo je, a ty tento vývoj dokážeš privítať tak, ako nikdy predtým.
Vychutnaj si teda toto spomalenie, upokojenie a spoznaj že už si doma.

Všetky osobné ciele sú neurotické. Dokonalý človek spozná, pocíti:
“Nie som oddelený od celku a neviem, prečo by som sa mal pátrať po svojom osude.
Deje sa veľa vecí, svet je v pohybe – povedzme že je to Boh … kto všetkým hýbe. Veci sa dejú samy od seba. Nie je potrebné bojovať, vyvíjať úsilie; nemám potrebu o niečo bojovať. Môžem sa uvoľniť a jednoducho byť. “
Dokonalý človek nie je človek činu. Náhodný človek je človek činu.
Náhodný človek samozrejme akoby neustále sedel na vulkáne, v strachu, úzkosti, stresu a iných mukách. Každú chvíľu to môže vybuchnúť, pretože žije v neistom svete a pritom verí, že má všetko pod kontrolou. To vytvára v jeho bytosti napätí, pretože niekde hlboko vnútri vie, že isté nie je nič.
* Osho * / A Sudden Clash of Thunder, / Kapitola 3

Koľko poznáš ľudí, ktorí boli úplne preťažení príliš mnohými projektmi , náhle ochoreli chrípkou, alebo niekde upadli a skončili o barlách? Je to tak trochu “zle načasované”
Stres stretne čas od času každého z nás, avšak perfekcionisti sú v tomto ohľade obzvlášť zraniteľní. Vytvárame si ho sami v domienke, že sa bez nás nič nezaobíde, obzvlášť, keď sami najlepšie vieme, ako na to! * Čo si o sebe myslíš? Myslíš, že slnko ráno nevyjde, keď mu tie osobne nenastavíš budík? * Choď na prechádzku, kúp si kvety, urob si k večeri špagety – čokoľvek “nedôležité .

Rada: Nájdi pôvod svojho stresu , dopraj svojmu telu i duši pokoj .Vypni , daruj si niekoľko dní voľna a vystonaj sa .Nečakaj až ťa k tomu donúti zhoršený zdravotný stav alebo vyhorenie .

Ovládla ťa energia celku. Ty už nie si, je len celok. V tomto okamihu, kedy do teba preniká ticho, môžeš pochopiť jeho význam, pretože je to rovnaké ticho, ktoré prežíval Gautama Budha. rovnaké ticho ktoré prežíval Čuang-c, Bodhidharma alebo Nan Sen … Chutí stále rovnako.
Časy sa menia, svet sa neustále premieňa, ale prežitok ticha, tá radosť z neho zostávajú rovnaké. Je to jediné, na čo sa môžeš spoľahnúť, jediné čo nikdy nezanikne. Je to jediná vec, ktorú môžeš nazvať svojím bytím.
* Osho * / Zen: The Diamond Thunderbolt, / Kapitola 1

Tichá, zrkadlová vnímavosť noci za splnu plné hviezd sa zrkadlí dole v hmlovom jazere.
Tvár bohyne noci, ktorá prináša hĺbku mier a porozumenie je na oblohe hlboko ponorená v meditácii.
Nastal vzácny okamih. Bude pre teba ľahké spočinúť vo svojom vnútri a skúmať hĺbky tvojho vnútorného ticha až do bodu, kde sa stretáva s tichom univerza.
Nie je čo robiť, nie je kam ísť a tvoje vnútorné ticho preniká všetkým, čo urobíš.
Ľuďom, ktorí sú zvyknutí na všetok ten hluk a dianie sveta to môže byť nepohodlné.
Nevadí. Vyhľadaj tých, ktorí dokážu súznieť s tvojím tichom alebo si vychutnaj svoju samotu. Je na čase ísť domov k sebe. poznanie a porozumenie, ktorých sa ti teraz dostane, sa prejavia neskôr, až sa tvoj život zase dostane do aktívnejší fázy.

Rada: Stíš sa a buď čo najviac sám so sebou. Dopraj si pokoj – tvoja duša ho nutne potrebuje…

V každom okamihu máš možnosť byť totálny. Nech robíš čokoľvek, nechaj sa tým pohltiť natoľko, že si myseľ vôbec nič nebude myslieť, bude len pri tom prítomná. Čím ďalej tým viac budeš totálny.
Skús spoznať, kedy nie si totálny. Sú to tie momenty, od ktorých je potrebné sa pomaly, pozvoľna odpútať. Kedykoľvek si vo svojej hlave a zaoberáš sa premýšľaním, dumaním, kalkulovaním, chytráčením, vypočítavosťou – nie si totálny. Postupne z týchto okamihov vykĺzni. Je to len starý zvyk.
Zvyk bojovať so smrťou. Zvyky ťažko umierajú. Ale iste zomrú – keď vytrváš, zomrú.
* Osho * / Take it Easy, Volume 1, / Kapitola 12

Schopnosť totálnej pozornosti v danom okamihu.
Môžeme mať pocit, že je potrebné urobiť príliš veľa vecí naraz a keď urobíme niečo tu a niečo tam, namiesto aby sme sa zamerali na jednu úlohu a dokončili ju, ľahko sa do toho zamotávame. Alebo nám to príde “nudné”, pretože sme zabudli, že nie je dôležité čo robíš, ale ako to robíš.
Jedným z najväčších darov, ktoré môžeš dať sám sebe je nájsť spôsob ako byť totálny v akejkoľvek situácii, ktorá príde tak, ako príde. To, že budeš vždy robiť len jeden krok životom naraz a každému kroku venuješ celú pozornosť a energiu, môže priniesť úžasný príliv novej vitality a tvorivosti do všetkého čo urobíš.

Rada :Nauč sa vidieť Boha v sebe , v druhých i všade okolo seba , vo všetkom stvorenom a už len sleduj ako sa tvoj život mení a začínajú sa diať zázraky , zostávaj vďačný …

Zenový majster nie je učiteľ. Všetky náboženstvá majú iba učiteľa.
Učia ťa veci, ktoré nepoznáš, a chcú po tebe, aby si im veril, pretože neexistuje žiadny spôsob ako tieto skutočnosti previesť do objektívnej reality. Ani učiteľ však tieto veci nepoznal – iba im uveril a svoju vieru odovzdáva druhým.
Svet zenu nie je svetom veriacich. Nie je pre pravoverných; je len pre tie odvážne duše, ktoré sa dokážu zbaviť svojej viery, neviery, pochybností, svojich prečo, rozumom, mysle a jednoducho vstúpiť do čistého bytia bez hraníc. S tým však prichádza nesmierna transformácia. Preto ma nechaj povedať že zatiaľ čo sú ostatní zaujatí filozofiou, je zen zaujatý transformáciou. * Je to tá pravá alchýmia *: premieňa ťa z obyčajného kovu na zlato. **
Jej jazyk však musíte pochopiť svojim milujúcim srdcom nie svojimi argumentami a intelektom ani prostým načúvaním bez ohľadu na jej pravdivosť. * A potom zrazu príde ten okamih, kedy uvidíš to, čomu si sa celý život vyhýbal. Náhle sa ako hovoril Gautama Budha, “osemdesiat štyri tisíc dverí “otvorí.
* Osho * / Zen: The Solitary Bird, Cuckoo of the Forest, / Kapitola 6

* Prišiel okamih pre hlboké odpútania. Pusti sa a prijmi prítomnosť akejkoľvek bolesti, smútku alebo problémov ako fakt. * Je to podobná skúsenosť, akú mal Gautama Budha, ktorý po rokoch hľadania nakoniec došiel k tomu, že už nie je nič, čo by mohol urobiť, a vzdal to. ešte tej noci dosiahol osvietenie. Rovnako tak ako smrť, má aj transformácia svoj čas.
A ako smrť, aj ona ťa prenesie z jednej dimenzie do druhej.

Rada :Ak budeš pracovať na sebe duchovne , podporíš svoj transformačný proces .

Zabudli sme ako čakať; čakanie je takmer opustený priestor. Pritom je to náš najvzácnejší poklad – vedieť počkať na správny okamih. Celá existencia čaká na pravú chvíľu. Aj stromy to vedia – kedy je čas vykvitnúť a kedy je čas vzdať sa všetkého lístia a stať nahý proti oblohe. Vo svojej nahote sú stále krásne a s bezhraničnou dôverou, že staré odišlo a nové čoskoro príde, čakajú, až im narastie nové lístie.
Zabudli sme čakať, všetko chceme hneď, v zhone. To je pre ľudstvo veľká strata.
V tichosti a očakávaní vnútri teba čosi vyrastá – tvoja rýdza bytosť. A jedného dňa vyskočí a vzplanie, otrasie celou tvojou osobnosťou; staneš sa novým človekom. Novým človekom, ktorý vie, čo je to obrad, novým človekom, ktorý pozná večnú životnú šťavu.
* Osho * / Zen: The Diamond Thunderbolt / Kapitola 10

Niekedy nám nezostáva nič iné, než čakať. Semeno bolo zasadené do krajiny, dieťa rastie v lone, ustrica obaľuje zrnko piesku a premieňa ho v perlu.
Máme byť bdelí, trpezliví a vyčkávať. Presne to tiež robí žena. Spokojne, bez jediného náznaku úzkosti, jednoducho čaká. Zostáva trpezlivá v priebehu všetkých fáz mesiaca, meniacich sa jej nad hlavou, je tak zladená s rytmami mesiaca, že sa takmer stali jedným.
Vie, že teraz je čas byť pasívny a nechať prírodu vykonať svoje dielo. Nie je však ospalá ani ľahostajné; vie, že je čas pripraviť sa na niečo dôležitého. Je to obdobie, plné tajomna, podobne ako hodiny tesne pred úsvitom. Doba, kedy jediné, čo môžeme robiť je čakať.

Rada :Nauč sa byť trpezlivý a nechaj veciam voľný priebeh , využi svoj čas pre odpočinok .
Najdôležitejšia je pri tom dôvera a nezasahovanie .

Minulosť už nie je a budúcnosť ešte nie je; oboje sa zbytočne pohybuje v smere, ktorý neexistuje. Jedno bolo, ale už nie je, druhé ešte ani nezačalo byť.
Preto povolaný žije od okamihu k okamihu a jeho šíp smeruje do prítomnosti, je vždy tu a teraz; nech je kde je, celá jeho bytosť je zaujatá tým, čo je tu a čo je teraz. To je len jediný správny smer. Len taký človek môže vstúpiť do zlatej brány.
Zlatá brána je prítomnosť . Zlatá brána je tu a teraz.
… a byť v prítomnosti môžeš len vtedy, keď nie si ctižiadostivý – žiadne uskutočnenie, žiadna túžba po moci, peniazoch, prestíži, dokonca ani po osvietení, pretože všetko chcenie smeruje k budúcnosti.
Iba človek bez ctižiadosti môže žiť v prítomnosti.
Človek, ktorý chce žiť v prítomnosti, nemôže myslieť, musí len vidieť a vstúpiť do brány.
Zážitok sa dostaví, ale nemôže byť dopredu premyslený.
* Osho * / The Great Zen Master Tá Hui, / Kapitola 37

Uvoľnenie od predsudkov, ktoré sme získali inokedy a inde a bdelo vnímajme , čo sa deje tu a teraz. život je obrovský oceán, v ktorom si môžeš hrať – vzdáš sa svojho posudzovania, preferencií, a lipnutie na detailoch svojich dlhodobých plánov. Buď prístupný všetkému, čo k tebe v danú chvíľu prichádza. A neboj sa, keď padneš; potom jednoducho vstaň, opráš sa a zasmej a choď ďalej.

Rada :Všetko je tak , ako má byť . Ak sa o niečom rozhoduješ , odpoveď je : áno a teraz hneď…

Na svete sú dva druhy tvorcov: jedni z nich sa zaoberajú objektmi -básnici, maliari, tí všetci pracujú s predmetmi niečo vytvárajú; druhí sú mystici, vytvárajú sami seba. Nepracujú s objektmi, ale so subjektmi; pracujú sami na sebe, na svoje vlastné bytosti. A práve oni sú skutočnými tvoriteľmi, skutoční básnici, pretože sami seba utvárajú v majstrovské dielo.
Sám v sebe nosíš skryté majstrovské dielo, lenže si stojíš v ceste. Uhni trochu bokom, a majstrovské dielo sa ti odhalí. Každý je majstrovským dielom, pretože ničomu nižšiemu Boh život nikdy nedáva. Každý z nás v sebe po mnoho a mnoho životov nosí ukryté majstrovské dielo, lenže nevieme, kto sme, a tak sa len snažíme niekým stáť. Odhoďte myšlienku na to, niekým sa stať, pretože ty už majstrovské dielo si. Nedá sa vylepšiť. Musíš k tomu len dôjsť, spoznať a uskutočniť. Stvoril ťa sám Boh, nemôžeš byť dokonalejší.
* Osho * / Ah, This!, / Kapitola 1

Zenový majster spútal oheň, a namiesto deštrukcie dokáže jeho energiu využiť tvorivo.
Pozýva nás, aby sme s ním zdieľali jeho porozumenia, porozumenie vlastné tým, ktorí ovládli oheň svojich vášní, bez toho aby ich potláčali, alebo bez toho aby ich nechali ničiť či narúšať rovnováhu. Je tak celistvý, že už nie je rozdiel medzi jeho vnútorným a vonkajším svetom.
Všetkým, ktorí k nemu prichádzajú, ponúka svoj dar porozumenia a celistvosti, dar tvorivého svetla, plynúceho zo stredu jeho bytosti.
Kráľ Ohňa nám hovorí, že to, do čoho sa teraz pustíme s porozumením, ktoré pramení zo zrelosti, obohatí život nás i druhých. Je čas vyjadriť sa akýmkoľvek spôsobom, akoukoľvek zručnosťou, ktorú si v živote získal.

Rada: Zaktivujte svoj jin tým , že vezmete život do svojich rúk .

Tvorivosť je kvalita, ktorú vkladáš do svojej činnosti. Je to Tvoj postoj, tvoj vnútorný prístup k svetu …
Každý nemôže byť maliarom, to nie je potrebné. Každý nemôže byť ani tanečníkom, ani to nie je treba. Úplne každý však môže byť tvorivý.
45Čokoľvek, čo robíš s radosťou a s láskou, čokoľvek, čo nerobíš len pre zisk, je tvorivé. Ak z toho v tebe niečo vyrastá, ak s tým vyrastieš ty sám, potom je to duchovné, tvorivé a božské. Čím viac budeš tvorivý, tým viac budeš aj božský. Všetky náboženstvá sveta hovoria, že Boh je stvoriteľ. Neviem, či je stvoriteľ, alebo nie, ale jednu vec viem: nakoľko sa staneš tvorivým, natoľko budeš aj božským.
Až tvoja tvorivosť vyvrcholí, až sa celý tvoj život stane tvorivým, bude to život v Bohu. Boh musí byť stvoriteľ, pretože ľudia, ktorí boli tvoriví, k nemu mali najbližšie. Miluj to, čo robíš. Medituj pri tom, nech robíš čokoľvek .
* Osho * / A Sudden Clash of Thunder, / Kapitola 4

Zážitok tvorivosti je vskutku vstupom do tajomna. Technika, expertízy a vedomosti sú len nástrojmi. Dôležité je oddať sa tej energiu, z ktorej sa všetko rodí. Sama táto energia nemá žiadnu formu ani štruktúru, napriek tomu z nej ale všetky ostatné formy a štruktúry pochádzajú.
Nezáleží na tom, akú podobu na seba tvoja tvorivosť vezme – nech je to spievanie, práca na záhrade alebo varenie. Dôležité je byť otvorený tomu, čo sa chce tvojím prostredníctvom prejaviť. Pamätaj si, že svoje výtvory nevlastníme, nepatria nám. Skutočná tvorivosť vzniká z jednoty s božským, mystickým a nepoznateľným. Skutočná tvorivosť je radosťou pre tvorca a požehnaním pre druhých.

Rada: Tvor podľa svojej intuície , rob to , čo cítiš , čo ťa naozaj baví , kam ťa svoje srdce ťahá .Keď to nájdeš , uvidíš svoje poslanie v živote a to sa môže stať i tvojim zamestnaním.

Videl si niekedy, ako prichádza noc? Len málokto si uvedomuje veci, ktoré sa dejú každý deň. Videl si niekedy, ako prichádza večer? Polnoc so svojou piesňou? Východ slnka a jeho krása? Správame sa skoro ako slepci. Tak krásny svet a my žijeme vo svojich malých kalužiach vlastnej biedy.
A už sme si na to tak zvykli, že bojujeme s každým, kto nás odtiaľ chce vytiahnuť.
Nechceme byť vytrhnutí zo svojej biedy, zo svojho utrpenia. Všade okolo je predsa toľko radosti, len si to uvedomiť a stať sa účastníkom, nie divákom. Buď pri tom, keď noc odchádza, buď pri tom, keď prichádza večer, účastni sa hviezd, oblakov; urob zo svojej účasti životný štýl a celá existencia bude taká radosť, taká extáza že sa ti o lepšom univerze nemohlo ani zdať.
* Osho * / Zen: The Miracle / Kapitola 2

Naskytla sa ti príležitosť spolupracovať s druhými na vytvorení niečoho väčšieho a krajšieho, ako čo by zvládol urobiť každý zvlášť. Tvoja účasť neprospeje len tebe, ale prinesie niečo cenného i celku.

To, čo prichádza pri meditácii len veľmi, veľmi pomaly, môže v nestráženom okamihu dobre mierená rana od majstra privodiť celkom rýchlo: Žiak práve položil nejakú otázku a majster skáče a reve, tlčie okolo seba, alebo ho vyhodí z dverí, alebo na neho skočí …
Tieto metódy predtým nikto nepoznal. Sú dielom tvorivého génia Ma Tzu, ktorý priviedol k osvieteniu mnoho ľudí.
Niekedy je to až zábavné: vyhodil človeka z okna dvojposchodového domu, a ten sa ho prišiel spýtať, o čom má meditovať.
Nielen, že ho Ma Tzu znova vyhodil, ale ešte za ním vyskočil, dopadol na neho, posadil sa mu na hruď a spýtal sa ho: “Máš to ?!” A ten chudák povedal “Áno”, pretože keby si povedal “Nie”, mohol by si prinajmenšom dostať ďalšiu ranu. Ale jemu to stačilo – telo celé polámané a na hrudi mu sedí Ma Tzu a pýta sa: “Máš to ?!”.
V podstate to mal, pretože to bolo tak náhle, z ničoho nič, inak by to nepochopil.
* Osho * / Isan: No Footprints in the Blue Sky, / Kapitola 4

Možno sa ešte cítiš pekne rozklepaný, ako by ti zem pukala pod nohami.
Tvoj pocit bezpečia bol spochybnený a ty sa poslušný svojej prirodzenosti snažíš zachytiť všetkého, čoho môžeš.
Toto vnútorné zemetrasenia je však potrebné a zároveň veľmi dôležité – keď sa mu poddáš, vyjdeš z trosiek silnejší a otvorenejší pre nové skúsenosti. Po požiari je krajina znovu pripravená, po búrke je čistý vzduch. Skús sa na tú deštrukciu pozerať s odstupom, takmer ako by sa to dialo niekomu inému. Povedz tomu procesu áno a vyjdi mu v ústrety.

Rada: Dovoľ nech prebehne očistný proces ,nech je akokoľvek nepríjemný . Vedome ventiluj všetky emócie doprevádzajúce toto obdobie .Neboj sa očistnej búrky , no buď na ňu pripravený. Tvojou úlohou nie je sa jej vyhnúť, ale naopak , dopredu mať ochotu týmto obdobím prejsť a to s pokorou a dôverou.

Myseľ nemôže byť nikdy inteligentná, iba ne-myseľ je inteligentná. Iba ne-myseľ je pôvodná a radikálna. Iba ne-myseľ je revolučná – revolúcia v akcií.
Myseľ ťa zaťažuje spomienkami na minulosť, predstavami budúcnosti, a ty žiješ na minimum. Nežiješ na maximum.
Tvoj plameň slabo tlie.
Akonáhle začneš odkladať myšlienky – všetok ten  prach, ktorý si v minulosti nazbieral – vyšľahne plameň: čistý, jasný, živý, mladý. Celý tvoj život sa stane plameňom, plameňom bez dymu. To je uvedomenie.
* Osho * / A Sudden Clash of Thunder, / Kapitola 1

Uvedomenie, ktoré v tebe vyrastá, nie je výsledkom nejakej vedomej “Činnosti”, nemusíš bojovať, aby sa niečo stalo. Akýkoľvek pocit, že tápeš v temnotách, sa už rozpúšťa, alebo čoskoro začne. Upokojí sa a pamätaj, že hlboko vnútri si obyčajný svedok, nekonečne vedomý a nemenný. Otvára sa ti nový kanál vedúci z povrchu diania do centra tohto svedectva. Pomôže ti zostať oddeleným a nové vedomie strhne závoj z tvojich očí.

Rada: Rozlišuj čo je hra tvojho ega a čo by naproti tomu urobila Láska?
A podľa toho sa rozhoduj .

Nie, ty si svoje zranenia  nosíš stále so sebou. Keď máš ego, potom je celá tvoja bytosť jednou veľkou ranou. A ty si ju nosíš so sebou. nikto ti nechce ubližovať, nikto na teba nečíha, aby ťa ranil; každý je zamestnaný tým, aby si uchránil svoje vlastné zranenia. Kto by mal energiu?
Napriek tomu sa to deje, pretože si tak naklonený každému poraneniu, tak pripravený a čakáš na pokraji čohokoľvek.
Človeka Tao sa nie je možné dotknúť. Prečo? – pretože sa nie je koho dotknúť. Nemá žiadne zranenia. Je zdravý, uzdravený, celý. V angličtine je slovo whole (celý) krásne. Slovo heal (uzdravovať) vychádza z rovnakého základu. Slovo holy,( svätý), vychádza tiež z rovnakého základu.
Whole, healed, holy – zdravý, uzdravený, celý.
Uvedom si svoje zranenia. Nepomáhaj im rásť, dopraj im uzdravenie – a uzdraviť sa môžeš len vtedy, keď sa dostaneš ku koreňom. čím menej hlavy, tým menšie bude zranenie. Kde nie je hlava, nie je zranenie. Ži bezhlavo. Pohybuj sa ako totálna bytosť a prijímaj veci okolo seba.
Skús to aspoň na dvadsaťštyri hodín – Totálne PRIJATIE čohokoľvek čo sa stane. Niekto Ťa urazí, prijmi to, nereaguj a pozoruj, čo sa stane.
Zrazu v sebe ucítiš prúdiť energiu ako nikdy predtým.
* Osho * / The Empty Boat, / Chapter 10

Ide o obdobie, kedy hlboko pochované zranenia minulosti vyplávajú na povrch, aby mohli byť uzdravené. Postava je nahá a zraniteľná, otvorená láskyplným dotykom existencie.
Aura okolo jej tela je plná svetla. Uvoľnenosť, starostlivosť a láska, ktoré ju obklopujú rozpúšťa boj a utrpenie. Na jej fyzickom tele aj na jemných energetických telách, ktorá podľa liečiteľov obklopujú každého z nás sú rozosiate lotosy svetla. V každej z týchto vrstiev je vidieť liečivý kryštál alebo obrazec.
Keď sa raz ocitneme v liečivom vplyvu Kráľa Vody, nemusíme sa už viac skrývať pred ostatnými ani pred sebou. S prístupom plným otvorenosti a prijatia môžeme byť uzdravení a k uzdraveniu a celistvosti pomôcť aj druhým.

Rada: Nechaj si pomôcť , odovzdaj svoj problém anjelom – existujú , rozprávaj sa s nimi aj keď ich možno sám nepočuješ , poďakuj im za to že ti pomáhajú.

Pozri sa na vlny oceánu. Veľké vlny sa ženú vpred, z údolia povstávajú novej vlny, aby ich nasledovali. V jednom okamžitú si vlnou, v ďalšom okamihu si priehlbinou pripravenou nasledovať vlnu. Teš sa z obehu – neoddávaj sa iba jednému. Nehovor: Vždy by som bol rád na vrchole – to nie je možné.
Skús prijať ten prostý fakt – nie je to možné. Nikdy sa to nestalo a nikdy sa to nestane. Je to proti prirodzenosti všetkých vecí. Čo teda robiť?
Teš zo z pobytu na vrcholku kým trvá – a potom sa teš z údolia, keď príde. Čo je zlé na údolí? Čo je zlé na pobytu dole? je to relaxácia. Vrchol je vzrušenie a nikto nemôže
existovať v trvalom vzrušení.
* Osho * / Návrat ku zdroju / Kapitola 4

Vďaka svojej ochote prijať súčasné výzvy tvojho života, tešíš sa teraz (alebo mohol by si) z opojnej jazdy na tygrovi úspechu. Vitaj ju, teš sa z nej, rozdeľ sa o svoju radosť s ostatnými – a pamätaj, že všetka sláva má začiatok a koniec.
Keď na to nezabudneš, vychutnáš si každý okamih práve prežívaného šťastia a budeš schopný prijať budúce udalosti bez ľútosti. Nepokúšaj sa udržať okamihy hojnosti za každú cenu, uložiť ich do schránky aby vydržali večne. Najväčšia múdrosť je udržať v mysli vedomie že všetko pomíňa aj cez všetky okamihy slávy, nech už si na vrchole alebo v údolí.
Potom môžeš oslavovať a užívať si jazdy na tygrovi.

Hľadáš niekoho, kto by ťa viedol, pretože nevieš že tvoj vnútorný vodca je ukrytý v tvojom vnútri. Musíš svojho vnútorného vodcu nájsť. To, čomu hovorím dharma, to, čomu hovorím tvoj vnútorný Buddha.
Tohto Buddhu musíš prebudiť a tvoj život bude vyžarovať dobro a božskosť viac, než si si dokázal predstaviť.
Je to takmer ako svetlo. V tvojej izbe je tma, stačí do nej priniesť svetlo. Jedna malá sviečka a tma zmizne. A akonáhle máš sviečku vieš, kde sú dvere. Je zbytočné o nich premýšľať: “Kde sú dvere?” Tí, čo majú oči a svetlo, nepremýšľajú. Napadla ťa niekedy otázka: “Kde sú tie dvere?” Nie, predsa sa jednoducho zdvihneš a ideš von. Na to, kde sú dvere ani nepremýšľaš. Nezačneš tápať po dverách a tĺcť hlavu o stenu. Proste ich vidíš a nie je v tom ani zlomok myslenia. Jednoducho vyjdeš von.
* Osho * / God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth, / Kapitola 7

Pravda tvojej najvnútornejšej bytosti sa ti teraz snaží ukázať, kam by si mal ísť, znamená to, že môžeš plne dôverovať vnútornému vedeniu *, ktorého sa ti dostáva. Hovorí k nám šeptom, takže niekedy môžeme byť na pochybách či sme tomu porozumeli správne.
Ale indikácie sú jasné: keď budeš nasledovať svoje vnútorné vedenie, budeš sa – vychádzajúc zo samého stredu svojej bytosti – cítiť celistvejší a zjednotenejší. Keď sa necháš viesť, dovedie ťa tento lúč presne tam, kam potrebuješ.

Rada :Tvoja duša pozná riešenie na každú životnú situáciu a je pripravená vytiahnuť ťa z každého problému. Od teba potrebuje len plnú dôveru a bezvýhradné odovzdanie sa .
Pokús sa o to .

Z neznáma prichádzame a do neznáma ideme. Prídeme znovu; boli sme tu už tisíckrát a ešte tisíckrát tu budeme.
Naša podstata je nesmrteľná, ale naše telo, naše vtelenie je smrteľné. Rámec, v ktorom sa nachádzame, náš dom, telo, myseľ, to všetko sú hmotné veci. Unaví sa, zostarnú, zomrú.
Avšak tvoje vedomie, ktoré Bodhidharma nazýva “ne-mysľou” – Gautama Buddha tiež používal termín “Ne-myseľ” – je čímsi za telom i mysľou, je za všetkým; taká ne-myseľ je večná. Príde, aby sa vyjadrila, a zase odchádza do neznáma.
Tento pohyb z neznáma do známeho a zo známeho do neznáma pokračuje večne, kým sa niekto nestane osvieteným. Potom je tento život jeho posledným životom; potom sa táto kvetina už naspäť nevráti. Kvetina, ktorá si uvedomila seba sama so už nepotrebuje vrátiť späť do života, pretože život nie je ničím iným ako školou, kde sa učíme. Vyriešila svoju úlohu, presiahla sebaklam. Prvýkrát nepôjde zo známeho do neznáma, ale do nepoznateľného.
* Osho * / Bodhidharma, the Greatest Zen Master / Kapitola 5

Stupeň vedomia, ktorý je dosiahnuteľný všetkým, ktorí ovládnu svoju myseľ tak, že sa stane naším služobníkom, tak, ako to má byť.
Nesnažíš sa už chápať veci rozumom – pochopenie, ktoré teraz máš je existenciálne, celistvé, v súlade s pulzom života samého. Prijmi ten veľký dar a podeľ sa o neho.

Rada: Zvoľ si bdelosť , trénuj ju každučký deň , neustále sa k nej vracaj . Buď k sebe ohľaduplný .Skús sa pozrieť na svoj život ako nezúčastnený pozorovateľ .

Tento okamih … tu a teraz … je zabudnutý, akonáhle začneš premýšľať o svojom výkone.
Keď sa prebudí myseľ, túžiaca po úspechu, strácaš kontakt s rajom, v ktorom si. Zabudni  všetko o hriechu, zabudni všetko o svätosti; oboje je hlúposť; oboje zničilo všetky radosti ľudstva.
Hriešnik sa cíti byť vinný, takže je jeho radosť stratená. Ako sa môžeš radovať zo života, keď máš neustále pocity viny? Keď sa chodíš do kostola spovedať, že si toto a tamto urobila zle a zase zle … zdá sa, že sa celý tvoj život skladá len z hriechov.
Ako potom môžeš mať radosť zo života? Nie je predsa možné mať zo života potešenie. Za krkom máš ako kameň uviazanú vinu, nenechá ťa tancovať. Môže snáď vina tancovať, spievať? Môže snáď vina milovať? Môže vôbec vina žiť?
* Osho * / Take it Easy, Zväzok 1, / Kapitola 3

Vina je jednou z najdeštruktívnejších emócií, ktoré sa nás môžu zmocniť.
Keď niekomu ublížime alebo pôjdeme proti svojej vlastnej pravde, budeme sa samozrejme cítiť zle. Ale nechať sa premôcť vinou je ako pozvať si na návštevu migrénu. Skončíme natoľko obklopení sužujúcimi mrakmi pochybností o sebe a pocitov bezcennosti, že už neuvidíme žiadnu krásu a radosť, ktorú sa nám život snaží ponúknuť.
Všetci túžime po tom byť lepší – viac milujúci, viac bdelí, viac pravdiví sami k sebe. Ale ak budeme sa trestať za každý nezdar pocitom viny, skončíme zajatý v kruhu zúfalstva a beznádeje, ktoré nás zbavia akejkoľvek jasnosti ohľadom seba a situácií, s ktorými sa stretneme. Tak, ako si, si absolútne v poriadku a rovnako tak je absolútne prirodzené keď občas zídeš z cesty. Vezmi si z toho ponaučenie a choď ďalej, využi túto lekciu k tomu, aby si neurobil rovnakú chybu znovu.

Rada : Prestaň sa trestať , nie je to nutné , odpusti si . Každý z nás v túto chvíľu robí to najlepšie čoho je v rámci svojho vývoja schopný. Príjmi za seba a svoje činy zodpovednosť tým ,že si zo svojich chýb vezmeš ponaučenie . Príjmi s láskou posolstvo .

Ak si našiel pravdu vnútri seba, nie je už v tejto existenciu nič, čo by si ešte mohol nájsť.
Pravda teraz prichádza tvojím prostredníctvom. Keď otvoríš oči, otvára svoje oči aj pravda.
Keď zavrieš oči, zavrie ich aj pravda sama.
V tom je nesmierna meditácia. Keď raz pochopíš ten trik, nemusíš už nič robiť; nech robíš čokoľvek, robí to pravda; si potichu a je to pravda, kto je potichu.
Je to jedna z najjednoduchších meditačných techník. Pomaly, veľmi pomaly sa podľa tohto
jednoduchého receptu všetko usadí, a potom už žiadne techniky nie je potreba.
Až sa uzdravíš, odhodíš meditáciu, odhodíš lieky. Potom budeš žiť ako pravda – žiarivá,
živá, spokojná, blažená, pieseň seba samej. Celý tvoj život sa stane modlitbou bez slov,
modlitbou samou, milosťou, krásou, ktorá nepatrí tomuto pozemskému svetu, lúčom svetla odinakiaľ ožarujúcim náš temný svet.
* Osho * / The Great Zen Master Tá Hui, / Kapitola 23

Vnútorný hlas nehovorí slovami, ale jazykom srdca, jazykom bez slov. Je ako orákulum,
ktoré hovorí vždy iba pravdu. Kryštál symbolizuje jasnosť, prichádzajúcu po presiahnutí
všetkých protikladov.
Vnútorný hlas môže byť aj hravý – potápa sa hlboko do emócií, a potom sa znovu objavuje
a vznáša do oblakov ako dva delfíny tancujúce vo vodách života. Mesačnou korunou spojený s kozmom.
Niekedy sa nám zdá, že počujeme príliš veľa hlasov naraz a každý z nich sa nás snaží
ovplyvniť. Zmätok, ktorý v týchto situáciách zažívame nám pripomína, aby sme vo svojom
vnútri vyhľadali ticho a svoj stred -len tak môžeme počuť svoju pravdu.

Rada: Nalaď sa na svoju intuíciu , skús ju uprednostniť pred rozumom a neboj sa podľa jej
rád tiež aj jednať .Niekedy sa javí aj nelogickou , je však múdra , láskyplná a nadčasová .

Ten, kto sa v živote riadi svoju svedomitosťou, zatvrdne. Ten, kto sa v živote riadi svojím vedomím, zostane mäkký. Prečo? – pretože človek, ktorý má nejaké predstavy o tom, aký by mal život byť, prirodzene musí stvrdnúť. Musí si so sebou neustále nosiť svoj charakter.
Jeho charakter je niečo ako brnenie: jeho ochrana, jeho bezpečie; * Do svojho charakteru investoval celý svoj život *. Na každú situáciu reaguje vždy svojim charakterom, nikdy priamo.
Keď sa ho spýtaš na nejakú otázku, je jeho odpoveď už dopredu hotová.
To je známkou tvrdého človeka – je nudný a mechanický. Možno je to dobrý počítač, ale nie je človek. Niečo urobíš a on zareaguje svojim zaužívaným spôsobom. Jeho reakciu možno predvídať.
* Naozajstný človek reaguje spontánne. Keď mu položíš otázku, dostaneš odpoveď, a nie reakciu. Otvorí tvojej otázke svoje srdce * vystaví sa tvojej otázke, odpovie ti na ňu.
* Osho * / Take it Easy, Zväzok 1, / Kapitola 13

Do života si zavádzame bezpečné ale neprirodzené rutiny a tak sa vyhýbame všetkému chaotickému spontánnemu. život nie je obchod, ktorý by sme mali riadiť, je to zázrak, ktorý sa žije. Je na čase roztrhať diár, vypadnúť z továrne, vydať sa na malý výlet do neznáma. S odpočinutou mysľou ti pôjde všetko ľahšie.

Rada: Nepokračuj v svojej snahe všetko vydržať , ustáť, dokázať. Rešpektuj svoje vyčerpanie a dopraj si kľud , prechádzku , spánok , jógu alebo čokoľvek čo ti urobí dobre.
Zapáľ si sviečku , uvar si čaj alebo si daj pohárik vína . Pusti na chvíľu všetko z hlavy a hýčkaj sám seba . Vypni…

S tým, ako sa budeš približovať k štvrtému energetickému centru, ktorým je srdce, sa celý
tvoj život stane zdieľaním lásky. štvrté centrum vytvorilo hojnosť lásky. Keď v meditácii
dosiahneš štvrtého centra, zaplavia ťa láska a súcit a ty sa o ne chceš podeliť. To sa deje vo
štvrtom centre – srdci. Ten, kto medituje sa dostane k svojmu srdcu. A v okamihu, kedy
dosiahne centra svojho bytia – tretieho centra – v ňom láska, súcit, radosť, blaženosť a
požehnanie explodujú tak nečakane, že otrasú jeho srdcom a otvoria ho. Srdce je uprostred siedmich energetických centier – tri centrá sú nad ním, tri pod ním. Ty si teraz presne uprostred.
* Osho * / The Search: Talks on the Ten Bulls of Zen / Kapotola 2

Kráľovná ohňa je tak bohatá, tak urodzená, že si môže dovoliť dávať. Ani ju nenapadne
viesť nejaké záznamy alebo si niečo odložiť bokom na inokedy.
Bezhranične rozdáva svoje poklady, každý, každučký je vítaný, aby si užil štedrosti, úrody a
svetla, ktoré ju obklopuje.. možno si aj ty v situácii, ktorá ti ponúka príležitosť zdieľať tvoju
lásku, tvoju radosť a tvoj smiech.
Uvidíš, že zdieľaním sa budeš cítiť ešte plnšie. Nie je potrebné nikam chodiť, ani vyvíjať
nejaké zvláštne úsilie. Zdá sa, že sa práve teraz všetko okolo teba spája dohromady. Raduj
sa z toho, zapusti svoje korene a nechaj hojnosť pretekať v sebe i okolo seba.

Rada: Čím viac lásky rozdávaš ,tým viacej sa ti vracia ,má liečivú energiu .

Zen po tebe chce, aby si vyšiel z hlavy smerom k základnému zdroju …
Neznamená to, že by si zen nebol vedomý možnosťou využitia energie v hlave, ale keď
budeš všetku energiu využívať v hlave, nikdy si neuvedomíš svoju večnosť … Nikdy nezažiješ, aké je to byť zajedno s celkom.
Keď energia ostáva v stredu, pulzuje, keď sa nikam nepohybuje, ani do hlavy, ani do srdca,
je v samotnom zdroji, odkiaľ ju čerpá ako srdce, tak i hlava – pulzuje v samotnom zdroji – to
je skutočný význam zazenu.
Zazen znamená sedieť v zdroji samotnom a nikam sa nehýbať, až sa vynorí obrovská sila,
transformácie energie v svetlo a lásku, vo väčší život, v súcit, v tvorivosť. Môže na seba
vziať mnoho podôb. Ale najprv sa musíš naučiť, ako byť pri zdroji. Potom zdroj rozhodne, v čom spočíva tvoj potenciál. U zdroje sa môžeš uvoľniť, a on ti ukáže svoj vlastný potenciál.
* Osho * / The Zen Manifesto: Freedom from Oneself, / Kapitola 11

Keď hovoríme o “spojenie so zemou”, alebo “s vlastným stredom”, je vždy reč o tomto Zdroji. Keď začíname nejaký tvorivý projekt, sme naladení na tento Zdroj.
Máme prístup k obrovskému rezervoáru energie. A že sa na neho nenapojíme premýšľaním alebo plánovaním, ale tým, že sa spojíme so zemou a so svojím stredom a stíšime sa natoľko, aby sme boli v kontakte so Zdrojom. Je prítomný v každom z nás, ako osobné individuálne slnko, ktoré nám dáva život a energiu. Je to čistá pulzujúca energie, dostupná a pripravená dať nám čokoľvek, čo potrebujeme k dosiahnutiu svojich prianí, ktorá nás uvíta zase späť doma, keď si potrebujeme oddýchnuť.
Takže nech už práve teraz začínaš niečo nové a potrebuješ inšpiráciu, alebo si práve niečo
dokončil a potrebuješ si vydýchnuť, choď ku Zdroju. Si vždy očakávaný a nemusíš urobiť
ani krok z domu, aby si ho našiel.

Rada: Hľadaj v sebe zdroj , potenciál a pracuj na jeho aktivácií pomocou svojej vlastnej
viery a ver , že nepotrebuješ žiadnu energiu zvonku. Čím viac budete čerpať energiu z vlastného zdroja ,tým viac energie budete mať k dispozícií .

Život sa stále bezmyšlienkovite opakuje – kým si to neuvedomíš, bude sa opakovať stále
dookola. Preto mu budhisti hovoria koleso života a smrti – koleso času. Celý život je kruh:
po zrodení nasleduje smrť, po smrti nasleduje zrodenie; po láske prichádza nenávisť, po nenávisti láska; po úspechu nasleduje pád, pád je nasledovaný úspechom. Len sa na to pozri!
* Keď to dokážeš aspoň pár dní sledovať, začnú sa pred tebou rysovať obrysy kruhu. *
Raz sa prebudíš, je krásne ráno, a tebe je tak dobre, si šťastný, druhý deň sa zase cítiš tak
zle a otupene, že začneš pomýšľať na samovraždu. Ešte včera si bol plný života a dnes je to len samá ťažkosť a ty nevieš, prečo by si mal žiť …
A tak to ide stále ďalej a ďalej, lenže nevidíš ten kruh. * Akonáhle ten kruh raz uvidíš, budeš vedieť ako von. *
* Osho * / Take it Easy, / Volume 1, Kapitola 7

Koleso predstavuje čas, osud, karmu. Okolo kruhu, ktorý je neustále v pohybe, sa otáčajú
galaxie a na jeho obvode sa objavuje dvanásť znamení zverokruhu.
Často sa hovorí, že jedinou nemennú vecou na svete je zmena sama. Život sa neustále mení, vyvíja, umiera a znovu rodí. A v tomto obrovskom kruhovom obrazci má každý protiklad svoju úlohu. Ten, kto sa kŕčovito drží okrajov kolesá, môže dostať závrat!
Vyhľadaj stred cyklónu a uvoľni sa, pretože aj toto raz pominie.

Rada: Ži a dovoľ si zmenu .Nelipni na starých princípoch , istotách a spôsobe chovania .
Zmena ti prinesie len dobre a vpustí do tvojho života viac radostí .

Prichádzaš odnikiaľ a ideš nikam. Si tu a teraz, neprišiel si ani neodchádzaš. Všetko ťa míňa; tvoje vedomie to odráža, a s ničím sa nestotožňuje.
Keď lev reve pred zrkadlom, myslíš si, že reve zrkadlo? Alebo keď lev odíde a príde dieťa a
tancuje, zrkadlo hneď zabudne a tancuje s dieťaťom – myslíš si, že zrkadlo s dieťaťom tancuje? Zrkadlo nerobí nič, jednoducho všetko odráža.
Tvoje vedomie je obyčajné zrkadlo.
Ty si neprišiel, ani neodchádzaš.
Veci prichádzajú a odchádzajú.
Si mladá, si stará; si živá, si mŕtva.
Všetky tieto stavy sú len odrazom vo večnom rezervoáru vedomia.
* Osho * / Live Zen, / Zväzok 2, Kapitola 16

Vývoj vedomia, ako ho opísal Friedrich Nietzche vo svojej knihe “Tak vravel Zarathustra”. Hovorí o troch stupňoch: o ťave, levovi a dieťaťu. Ťava je ospalá, spokojná sama so sebou. žije v sebaklame, že je vrcholkom hory, ale v skutočnosti je natoľko v zajatí názorov iných, že má len ťažko nejakú vlastnú energiu.
Z ťavy sa vnára lev. Keď si uvedomíme, ako nás život míňal, začneme sa požiadavkám
druhých brániť. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykrikuje svoju pravdu. Tým to ale
nekončí.
Nakoniec povstane dieťa, ktoré nie je ani ochotné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánne
a verné svojmu bytiu.
Či si teraz v akomkoľvek z týchto rozmerov – ospalá, deprimovaná alebo revúci a vzdorovitá bytosť – vedz, že sa to vyvinie v niečo nové, keď to dovolíš.
Je čas pre rast a zmenu.

Rada : Ak sa teraz máš pre niečo rozhodnúť , najprv konfrontuj rôzne varianty so svojím
vnútrom .Zvoľ si tú variantu u ktorej vnímaš pravdivosť , aj keby to bola tá ťažšia cesta..

Až v tebe meditácia prebudí svetlo ktoré žiari každú noc, nebude pre teba ani smrť smrťou, ale dverami k božskému. So svetlom v srdci sa sama smrť premenila v dvere a ty vstupuješ do univerzálneho ducha; splývaš s oceánom.
Kým si nezažil jednotu s oceánom, žil si márne. Teraz je vždy ten správny okamih a ovocie
je vždy zrelé. Stačí, keď zoberieš odvahu vstúpiť do svojho vnútorného lesa. Plody sú vždy
zrelé a každý okamih je ten správny okamih. Neexistuje nič ako nevhodná doba.
* Osho * / A Sudden Clash of Thunder, / Kapitola 6

Keď je plod zrelý, spadne zo stromu sám. Jednu chvíľu visí plný šťavy na stopke, pripútaný
k vetve stromu. V ďalšej chvíli padá – nie preto, že by ho k pádu niečo prinútilo, alebo že by
sa snažil zoskočiť, ale pretože proste strom spoznal svoju zrelosť a pustil sa. I ty pripravený
podeliť sa o svoje vnútorné bohatstvo, o svoju “šťavu”. Úplne stačí, keď sa uvoľníš tam,
kde práve si a budeš ochotný nechať veciam voľný priebeh. Toto zdieľanie, toto vyjadrenie
tvojej tvorivosti sa môže prejaviť mnohými spôsobmi – v tvojej práci, vo vzťahoch, v tvojich
každodenných skúsenostiach. Nie je potrebná žiadna zvláštna príprava alebo úsilie z tvojej
strany. Jednoducho je ten správny okamih.

Rada: Nie je potreba niečo riešiť , meniť alebo liečiť , len nechať odpadnúť . Tým do tvojho
života vstúpi múdrosť .