Sacred Solfeggi - Solfeggiho ladička duše

Posvätné Solfeggio frekvencie menia život zázračným spôsobom , liečia emócie a majú ohromnú duchovnú silu . Prvé zmienky o nich siahajú do staroveku, kedy boli súčasťou spevov v gregoriánskych choráloch počas náboženských obradov v kostoloch. Prenikajú hlboko do podvedomia a veľmi silno podporujú liečivé procesy a transformáciu.

Sada 9 Solfeggio frekvencií je založená zo šiestich základných posvätných frekvencií ( DO – 396 Hz, RE – 417 Hz, Ml – 528 Hz, FA -639 Hz, SOL – 741 Hz, LA – 852 Hz) ktoré boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice a troch stratených posvätných frekvencii (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz).

Vystavením mysle a tela Solfeggio frekvenciám dosiahneme vnútornú harmóniu a silu na hlboké liečenie. Dokážu nás zladiť s tónmi vesmíru, ich pôsobenie sa dá charakterizovať ako mystické.

Sú účinné pri uvoľňovaní smútku a jeho transformácii na radosť, náprave situácie a uskutočnení životných zmien, pomáhajú spojiť so Zdrojom, opravovať DNA, spojiť s duchovnou rodinou, pochopiť vzťahy a lepšie zvládať a riešiť problémové situácie, prebudiť intuíciu a pod.

Tieto frekvencie tiež pomáhajú energetickým kanálom -nádí a centrám – čakrám ostať otvorené a udržať životnú silu voľne prúdiacu v tele.

Všetky tieto frekvencie sú založené na princípe „zlatého rezu” – sú deliteľné 3, to znamená, že sú pre organizmus harmonické a liečivé.

Charakteristika frekvencií:

DO – 396 Hz oslobodzuje od pocitov od viny a strachu, realizácia cieľov, sila, energia

Predstavuje veľmi silné magnetické pole. Používa sa ako prostriedok pre realizáciu cieľov, dáva silu dosiahnuť ho. Dokáže očistiť a odstrániť pocit viny, ktorý často predstavuje jednu zo základných prekážok (obranný mechanizmus podvedomia) k realizácii cieľa a umožňuje dosiahnuť ho čo možno najpriamejšou cestou. Takisto táto frekvencia môže byť použitá ako prostriedok uzemnenia,prebudenia, vytriezvenia a návratu k realite. Používa sa tiež pri energetickej práci s prvou čakrou Muladharou a čakrami chodidiel a kolien.

RE – 417 Hz návrat do situácie, uľahčenie zmien, tvorivý potenciál, rezonancia empatie

Čistí traumatické zážitky a vymazáva deštruktívne vplyvy minulých udalostí. Môže byť použitý na čistenie obmedzujúcich dojmov, ktoré sú brzdou životných zmien a dosiahnutia cieľov. Táto frekvencia povzbudzuje telesné bunky, pomáha využívať tvorivý potenciál. Používa sa tiež pri energetickej práci s druhou čakrou Svadhisthanou.

Ml – 528 Hz transformácia, zázraky, oprava DNA, láska, skúsenosť, osvietenie

Opravuje a transformuje poškodenú DNA, čím podporuje liečenie, nárast životnej energie, jasnosť mysle, vedomia, prebudenie kreativity, nastolenie hlbokého vnútorného mieru, otvorenie srdca láske. Tón Ml tiež otvára človeka hlbokým duchovným skúsenostiam a duchovnému osvieteniu. Používa sa tiež pri energetickej práci s treťou čakrou Manipurou.

Frekvencia 528 Hz je používaná genetickými inžiniermi na celom svete na opravu a transformáciu poškodenej DNA (deoxyribonukleovej kyseliny). Je to frekvencia rezonujúca s miechou. Pomáha „opravovať” poškodené kódy života v bunkáchľudského tela (napr. vplyvom UV žiarenia, chemického poškodenia, či iných toxických vplyvov ako sú napr. plesne, baktérie a pod.),napomáha pri liečbe genetických chorôb, urýchľuje hojenie, spomaľuje starnutie a otvára srdce bezpodmienečnej láske.Terapia s touto ladičkou je vhodná aj pre predčasne narodené bábätká, pre osoby s mentálnym a telesným postihnutím.

FA – 639 Hz súdržnosť a vzťahy, porozumenie, tolerancia, láska

Táto frekvencia umožňuje vytvorenie harmonickej spoločnosti a harmonických medziľudských vzťahov. Je možné ju použiť pre riešenie problémových vzťahov (v rodine, medzi partnermi, priateľmi), alebo sociálnych problémov. V spojení s bunkovými procesmi tón FA sa používa na podporu bunky pre komunikáciu s okolím. Táto frekvencia zvyšuje komunikáciu, porozumenie, toleranciu a lásku. Môže tiež byť použitá pre komunikáciu s paralelnými svetmi alebo duchovnými sférami. Používa sa tiež pri energetickej práci so štvrtou čakrou Anahátou.

SOL – 741 Hz vyjadrenie, riešenie, čistota, stabilita, duchovno

Tento tón čistí bunky od toxínov, jeho pravidelné používanie inšpiruje a vedie k zdravšiemu spôsobu života, zmenám v jedálničku orientáciou na zdravé potraviny. Čistí bunky z rôznych druhov elektromagnetického žiarenia. Je možné ho aplikovať na odstránenie vírusových, bakteriálnych a hubových infekcií. Tiež nás táto frekvencia vedie k čistote, stabilite a duchovnu v živote. Používa sa pri energetickej práci s piatou čakrou Višuddhi.

LA -852 Hz prehĺbenie intuície, návrat k Jednote

Tón LA je priamo napojený na princíp svetla ako najvyššiu formu bioenergie. Používa sa na otvorenie sa komunikácii s Univerzom, navodenie theta hladiny pri meditáciách, práci s podvedomím a otvorenie sa duchovným zážitkom. Čo sa týka bunkových procesov, táto frekvencia umožňuje bunky transformovať sa na vyššiu úroveň. Používa sa tiež pri energetickej práciso šiestou čakrou Adžňa.

963 Hz spojenie s Jednotou, Duchom

Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Spája so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k Jednote.

Prácou s touto frekvenciou pracujeme s epifýzou, malou žľazou v strede mozgu, ktorá je spojivom medzi fyzickým a duchovným svetom. Ak je prebudená, človek dokáže vidieť ponad čas a priestor, zvyšuje svoju frekvenciu a pohybuje sa k vyššiemu vedomiu. V epifýze sa nachádza majstrovská bunka, v ktorej sú uložené programy získané na genetickej úrovni od našich predkov (zabudovaná genetická pamäť). Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Používa sa tiež pri energetickej práci so siedmou čakrou Sahasrára.

174 Hz bezpečie a láska

Najnižší z tónov, pôsobí ako prirodzené anestetikum. Dokáže zmierniť a odstrániť bolesť fyzicky aj energeticky.Frekvencia 174Hz dáva orgánom pocit bezpečia a lásky a motivuje ich tak lepšiemu fungovaniu.

285 Hz – reštrukturalizácia poškodených orgánov

Tento tón je užitočný pri liečbe rán, poranení, popálenín a akýchkoľvek poškodených tkanív. Napomáha dostať tkanivo do svojej pôvodnej podoby. Ovplyvňuje energetický systém a podvedomie tak, aby brali poškodený orgán ako zdravý a napomáhali tak jeho reštrukturalizácii. Vytvára klustre vody ktoré ľahšie prenikajú bunkami a tak odstraňujú nečistoty a čistia DNA.